Methode Take Care verandert mee met ontwikkelingen in de zorg

‘Met Take Care blijf je bij’, dat zeggen we bij Malmberg niet voor niets. De zorg verandert continu en de vaardigheden die we van zorgprofessionals verwachten daarmee ook. De aanpassingen in het kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg waren voor Malmberg de aanleiding om ‘Take Care’ verder te optimaliseren. Madeleine Farla-Machielsen is expert op het gebied van maatschappelijke zorg (MZ) en mbo-onderwijs. Als eindredacteur van ‘Take Care’ zorgt zij ervoor dat de methode van uitgeverij Malmberg in lijn is met de laatste versie van het kwalificatiedossier. Ze vertelt in dit interview wat de wijzigingen zijn en hoe de methode aansluit bij de veranderingen in de zorg.

Wijzigingen in het kwalificatiedossier Maatschappelijke Zorg

Vergeleken met de eerdere editie van deze methode is het grootste verschil het aantal beroepsprofielen: dat is teruggebracht van zes naar twee. Beide opleidingen Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4) hebben nog één beroepsprofiel. Daarnaast zijn er vooral kleine, maar niet onbelangrijke wijzigingen doorgevoerd. Madeleine Farla-Machielsen: ‘Reflecteren is opgenomen als beroepshandeling. Door te reflecteren, beoordelen beginnend beroepsbeoefenaars hun handelen en bekijken ze wat er een volgende keer beter kan. Dat verbetert niet alleen de zorg die zij leveren, maar het sluit ook aan bij de gedachte van een leven lang leren.’

Belangrijke thema’s: zelfstandigheid en participatie

In 2015 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Madeleine vertelt dat zelfstandigheid en participatie steeds belangrijker zijn binnen zorg en welzijn. ‘Wat kan een cliënt zelf? Op welke manier kan hij deelnemen aan de maatschappij? En hoe kun je als professional ondersteuning bieden aan deze cliënt? De zelfredzaamheid van cliënten en oplossingsgericht denken zijn belangrijke ontwikkelingen in de zorg waar wij met de methode op inspelen.’

Cliënt staat in methode ‘Take Care’ nog meer centraal

De vernieuwde uitgave van ‘Take Care’ sluit aan bij de veranderende zorgsector. ‘Daarmee stellen we de cliënt nóg meer centraal’, zegt Madeleine. ‘Zo kom je met de cliënt tot de juiste ondersteuning en verzorging. ‘Take Care’ focust nu ook meer op de samenwerking tussen verschillende disciplines. Je leert de diverse invalshoeken van de zorg al kennen tijdens je opleiding. Zo ga je optimaal voorbereid het werkveld in!’