Jullie feedback tevredenheidsmeting februari 2024

Resultaat klanttevredenheidsmeting
februari 2024

Hartelijk dank voor je feedback op de vragen over je lesmethode! Met jullie feedback gaan we aan de slag. Op deze pagina staat welke acties we hebben ondernomen of nog gaan nemen en wat je kunt verwachten naar aanleiding van jullie feedback.

Wat vinden jullie ervan?

Naast alle feedback, tips en suggesties die we oppakken om onze
lesmethodes te verbeteren, zijn er ook onderdelen waar we trots op zijn. De
stabiliteit van de online leeromgeving scoort een 7,8. Het gebruiksgemak voor leerkrachten een 7,7 en voor leerlingen een 7,6. De handleiding, planning en filmpjes een 7,4. Bedankt voor jullie waardevolle feedback!

Gebruiksgemak voor leerlingen

Bij de leesmethodes zien we dat het gebruiksgemak voor leerlingen is gestegen. Voor taal en rekenen is dit helaas niet het geval. We lezen in de feedback van Lijn 3 dat dit bij deze methode komt door de boekenlijsten en extra spellingsfilmpjes. We gaan kijken wat we bij de andere methodes kunnen doen om ook hier het gebruiksgemak voor de leerlingen te verhogen.

Verbeteringen Bingel

We zien een wisselend beeld in de mate van tevredenheid over de online leeromgeving Bingel. De hogere tevredenheid komt door de nieuwe functies in het dashboard zoals de 'archief' en de 'vandaag' functies. We zien ook de wens voor meer flexibiliteit door bijvoorbeeld onderdelen aan of uit te zetten of de lesvolgorde aan te passen. Hier werken we aan en we verwachten deze nieuwe functionaliteiten volgend schooljaar te implementeren.
Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte.

Bedankt voor jullie enthousiaste quotes!

Naast jullie feedback, ontvangen we ook altijd van jullie enthousiaste quotes. We vragen altijd eerst of we deze mogen gebruiken in onze communicatie! Bedankt hiervoor!

Bekijk de quotes

Meedenken?

Vind je het leuk om met ons mee te denken? Over onze methodes, vernieuwingen in de online leeromgeving of onze dienstverlening? Meld je dan aan voor ons scholenpanel en geef je mening!  

Meer informatie Direct aanmelden