Bingel wint Comenius Edumedia Award

Bingel heeft de prestigieuze Comenius EduMedia Award gewonnen. Het Duitse Genootschap voor Pedagogiek en Informatie reikt de prijs jaarlijks uit aan vooruitstrevende Europese multimediale onderwijsproducten.

 

“We zijn ongelofelijk blij en trots met deze award!”, aldus Product Manager Geert Geerts die sinds het begin intenstief betrokken is bij de ontwikkeling van Bingel. “Dit is voor ons de bevestiging en hét bewijs dat we met Bingel de juiste keuzes maken, zodat we de leraar en de leerling het beste bieden van twee werelden: de allerhoogste didactische kwaliteit gecombineerd met het intelligent toepassen van digitale technologie.

Digitalisering in het onderwijs is meer dan het digitaal aanbieden van lesmateriaal. En dat is wat Bingel dus ook doet. “Voorafgaande aan de ontwikkeling van het Bingel-platform hebben we verschillende vormen van persoonlijk leren uitvoerig geanalyseerd en daarin ook klanten betrokken. Op basis hiervan hebben we gekozen voor een model waarin we een convergente basis combineren met een divergent (gepersonaliseerd) deel. Binnen het convergente deel bieden we de leerkracht uiteenlopende middelen zodat de leerling een kwalitatieve instructie krijgt. Dit is van wezenlijk belang voor het behalen van optimaal leerrendement. Door het gepersonaliseerde deel werkt de leerling aan doelen die voor hem het meest relevant zijn. Het heldere dashboard geeft de leerkracht goed zicht op de leerling en de klas zodat hij kan bijsturen waar het nodig is”.

Meer weten over Bingel?

 

Naut Meander Brandaan wint Comenius Award