Resultaten van de kinderen bewaren

Resultaten Analyse bewaren

Resultaten van het afgelopen schooljaar blijven in Bingel niet bewaard. Na de zomer bepaalt Bingel het niveau van het kind, op dat moment, via de peiltaken in Eigen taken. Op basis van het resultaat van die peiltaken worden vervolgens vervolgtaken klaargezet. In de eerste weken van een nieuw schooljaar krijgen kinderen extra peiltaken om snel en goed inzicht te krijgen in het niveau van elk kind. Ook worden de belangrijkste doelen van het voorgaande jaar herhaald in het eerste (instap)blok. Juist om na de zomer te kunnen meten hoe het met de eerder opgedane kennis staat.

Wil je het resultaat van de kinderen van dit jaar bewaren of bijvoorbeeld overdragen aan de leerkracht van het volgende leerjaar dan adviseren we je het resultatenscherm in Analyse te printen via de browser (de resultaten zijn tot het einde van het schooljaar beschikbaar). Let op: dat doe je voor ieder kind apart. Denk er trouwens ook aan om ingevulde observatieformulieren te delen met de leerkracht van het volgende leerjaar!

Resultaten printen

1. Open Analyse in Bingel

2. Klik rechtsboven en kies Print

3. Zet bij 'Instellingen' de schaal op 50%. Deze instelling blijft bewaard voor de andere kinderen.

Resultatenmonitor

Aan het einde van het schooljaar blijven de resultaten van de kinderen niet bewaard in de Resultatenmonitor (met uitzondering van de kleuters). Wil je de resultaten bewaren of bijvoorbeeld overdragen aan de leerkracht van het volgende schooljaar, dan kun je de resultaten downloaden naar een pdf bestand en eventueel printen. Lees meer in de handleiding van de Resultatenmonitor. Werk je met een automatische resultatenkoppeling tussen de Resultatenmonitor en een leerlingadministratiesysteem, dan zijn de resultaten hierin ook terug te vinden.