Verkorte leerroute en andere differentiatiemogelijkheden

In de handleiding vind je in de tab docentenmateriaal in de online leeromgeving een uitleg van de methode en tips per hoofdstuk.Vmbo bovenbouw In deel 3 vmbo komt een breed scala aan onderwerpen aan de orde. Daarbij hebben onder­werpen met een duidelijke praktische relevantie de voorkeur gekregen. Na leerjaar 3 sluiten sommige leerlingen het vak scheikunde af. Zo hebben zij na leerjaar 3 toch een brede scheikunde basis en begrijpen ze de relevantie van het vak. Bij de toepassingsvragen zijn zogenaamde plusvragen opgenomen. Dit zijn wat moeilijkere vragen die uitermate geschikt zijn voor leerlingen die het vak als examenvak gaan kiezen.

Kijk in de docentenhandleiding onder het tabblad docentemateriaal in je docentlicentie.  Verkorte leerroute 3 havo/vwo/gymnasium

Voor 3 havo en vwo/gymnasium is er vanaf hoofdstuk 4 aangegeven welke opdrachten leerlingen, die geen scheikunde gaan doen, zouden kunnen overslaan. Zo kun je werken met een verkorte leerroute en houd je ook deze kinderen gemotiveerd.

Kijk in de docentenhandleiding onder het tabblad docentemateriaal in je docentlicentie.  Havo/vwo

De stof is op een toegankelijke manier geschreven vanuit de eigen interessewereld: smartphones, biobrandstoffen, klimaat in de klas, welvaart dankzij katalysatoren, etcetera. Via het Praktijk-Theorie-model leren zij het belang van scheikunde, nu en in de toekomst, kennen.

Vind je de toepassing van scheikunde belangrijk, laat dan je leerlingen altijd Praktijk maken. Als je interesse uitgaat naar het belang van scheikunde voor de maatschappij kies dan ook het onderdeel Maatschappij (alleen digitaal beschikbaar). Met deze contexten kun je keuzes maken in het programma voor de gehele groep of differentiëren op niveau, tempo of interesse. Je kunt ook stappen zetten op het gebied van activerend, onderzoekend onderwijs.

Kijk in de docentenhandleiding onder het tabblad docentemateriaal in je docentlicentie.