Verbeteringen online leeromgeving

Verbeteringen online leeromgeving Memo

In de zomervakantie is een aantal verbeteringen in de online leeromgeving van Memo havo/vwo bovenbouw doorgevoerd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • In het onderdeel Test jezelf wordt het scherm in twee delen verdeeld (split screen) met links de bron en rechts de vraag. Dat zorgt voor meer overzicht op het scherm.
  • De nummering van de opdrachten is aangepast. De nummering loopt nu gelijk met het boek.
  • De online lesstof is geactualiseerd.