Verbeteringen online leeromgeving

Verbeteringen online leeromgeving Economisch bekeken

In de zomervakantie is een aantal verbeteringen in de online leeromgeving in leerjaar 2 van Economisch bekeken doorgevoerd.

 

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • In het onderdeel Test jezelf wordt het scherm in twee delen verdeeld (split screen) met links de bron en rechts de vraag. Dat zorgt voor meer overzicht op het scherm.
  • De nummering van de opdrachten is aangepast. De nummering loopt nu gelijk met het boek.
  • Opdrachten waarop veel leerlingen slecht scoorden, zijn nauwgezet bekeken en waar nodig aangepast.