Verbeteringen All Right 4 vmbo

Afgelopen najaar hebben we onderzoek gedaan naar de werkbaarheid met betrekking tot de indeling van All Right leerjaar 4 in vaardigheidsmodules, in plaats van in units.

Daaruit is gebleken dat een groep docenten heel tevreden is met de modulaire opzet en dat een andere groep liever lineair werkt. We hebben nader onderzoek gedaan middels o.a. expertsessies met docenten om te kijken hoe we beide groepen tevreden kunnen stellen. Hier zijn een aantal keuzes uit voortgekomen die we graag met je delen.

Wat gaan we verbeteren?

Op basis van de onderzoeken onder docenten Engels in vmbo bovenbouw hebben we ervoor gekozen om de modulaire opbouw te behouden en gericht te gaan verbeteren naar aanleiding van de feedback die we hebben gekregen.

Verbeteringen All Right leerjaar 4 vmbo (beschikbaar vanaf aug. 2023)

  • Grammatica krijgt een plaats in het leerwerkboek.
  • We maken het makkelijker om vaardigheden af te wisselen voor docenten die deze wens hebben; hiervoor bieden we de Unit-route aan door het boek.

Wat houdt de Unit-route dan precies in?

Wie afwisseling wil in vaardigheden kan de Unit-route volgen. Leerlingen maken opeenvolgend een les speaking, listening, writing en reading. Bij elke les hoort ook een grammatica-onderwerp. Bij elke ‘unit’ bieden we ook een kennistoets aan zoals de leerlingen die kennen uit leerjaar 3. De vormgeving van het boek krijgt kleine aanpassingen zodat het makkelijker wordt voor leerlingen om de lessen te vinden. Daarnaast bieden we een lesplanner aan voor docenten en leerlingen voor een beter overzicht van de lesstof.

Lid van onze expertgroep worden? 

Vind je het belangrijk én interessant om ook mee te denken over ontwikkelingen binnen onze lesmethodes? Neem dan deel aan onze expertgroep en geef je mening. De expertgroep bestaat uit docenten die Engels geven in het voortgezet onderwijs en die er voor openstaan om mee te doen aan (online) onderzoek. De expertleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een (online) bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht en in sommige gevallen staat er ook een vergoeding tegenover.  

Interesse? Meld je aan door te mailen naar rosanne.hendrikx@malmberg.nl.

Expertgroep engels