Luisteropdrachten met YouTube

In de nieuwe boeken vind je regelmatig een ‘schrijfblaadje’: een plek waar leerlingen wel antwoorden kunnen opschrijven, maar geen vragen vinden. Die vragen staan online. Leerlingen kunnen de clips zo vaak bekijken als ze nodig hebben om goed te leren verstaan wat er gezegd wordt. Als ze de opdrachten online maken kun je precies volgen hoe ze vorderen.Toch is het soms handig om de vragen op papier te hebben. Onder de tab Docentmateriaal vind je een download met twee bestanden met alle vragen: een bestand dat uitgedeeld kan worden aan leerlingen en een bestand met de keys voor eigen gebruik.