Literature Pack

In de docentenomgeving van Of Course vind je ook het Literature Pack: opdrachtkaarten die je in kunt zetten voor het behandelen van literatuur in de klas, ontwikkeld door Connelie Klijn. De literatuuropdrachten in het Literature Pack© helpen lezers een beeld te krijgen van de interactie tussen schrijver, lezer, cultuur en tekst. Lezers worden uitgedaagd zelf vragen te stellen en leeservaringen te delen met anderen. 

Uitgangspunt een meervoudige benadering van literaire teksten
De opdrachtkaarten in Literature Pack hebben als uitgangspunt een meervoudige benadering van literaire teksten: een tekstgerichte-, contextgerichte-, lezersgerichte- en een taalgerichte benadering. Leerlingen kunnen zelfstandig of in groepjes werken met deze opdrachtkaarten. Per opdrachtkaart wordt de samenwerkingsvorm aangegeven en er wordt verteld op welke soort literaire werken de opdrachten van toepassing kunnen zijn: proza, poëzie, toneel. 

Onderdelen Literature Pack
De opdrachten in het Literature Pack zijn onderverdeeld in vier typen.   

  • Text cards

De opdrachten bij TEXT laten leerlingen dieper in de tekst duiken. Opdrachten variëren van standaardvragen naar bijvoorbeeld een samenvatting, plot en setting of de thematiek tot meer persoonlijke vragen over bijvoorbeeld jouw eigen kijk op de personages en de dramatiek in hun leven.

  • Reader cards

De opdrachten bij READER laten leerlingen zien wat het lezen van literatuur lezers kan brengen. Zo komen onder meer je eigen wereldbeeld ter sprake, je ideeën over kunst, je favoriete personages en de mogelijk herkenbare conflicten waarmee zij worstelen.

  • Context cards

De opdrachten bij CONTEXT houden alle verband met de context waarbinnen het literaire werk valt. Dit is context is zeer brede zin; zo kan het gaan om de sociale context, de historische context, de literaire context, de geografische context of de emotionele context.

  • Language cards

De opdrachten bij LANGUAGE laten leerlingen stilstaan bij het taalgebruik van de schrijver, met vragen als 'Hoe zitten de dialogen in elkaar?' en 'In welke mate worden bijwoorden en bijvoeglijk naamwoorden gebruikt?' Het uitbreiden van je eigen woordenschat wordt tevens gestimuleerd.  

De literaire termen die aan bod komen in het Literature Pack zijn ook terug te vinden in het reference book van Of Course!, evenals een overzicht van literaire periodes.

Meerdere werkvormen mogelijk
Leerlingen kunnen zelfstandig of in groepjes werken aan de opdrachten. Per opdrachtkaart wordt de samenwerkingsvorm aangegeven en er wordt verteld op welke soort literaire werken de opdrachten van toepassing kunnen zijn: proza, poëzie, toneel.Docenten zijn vrij om te bepalen of en welke literaire werken klassikaal behandeld worden en of de leerlingen zelfstandig literaire werken kiezen en lezen. Deze methode is dusdanig vrij ontwikkeld dat meerdere werkvormen mogelijk zijn. Je vindt Literature Pack in de docentomgeving bij het onderdeel docentmateriaal. Naast de opdrachtkaarten vind je hier een handleiding bij Literature Pack. 

Whitepaper leesbevordering en literatuureducatie