Gebruik jij de V-trainer al?

Rekenvaardigheden kunnen af en toe best wat extra aandacht gebruiken. Praktische Economie heeft een uitgebreid aanbod aan online rekentrainingen. Zet jij die instrumenten al in? Bij Praktische Economie zijn uitgebreide rekenoefeningen opgenomen in de zogenaamde V-trainer. De oefeningen zijn gekoppeld aan de inhoud van de hoofdstukken en bestrijken een breed spectrum: van rekenen met procenten tot aan de consumentenprijs-index!Met de rekentrainers in Praktische Economie bereid je je leerlingen optimaal voor op toetsen en examens.