Gebruik jij de rekentrainers al?

Rekenvaardigheden kunnen af en toe best wat extra aandacht gebruiken. Economisch bekeken heeft een uitgebreid aanbod aan online rekentrainingen. Zet jij die instrumenten al in?

De methode Economisch bekeken kent maar liefst twee rekentrainers in de online leeromgeving. In de hoofdstukken komen per paragraaf rekenoefeningen voorbij in de Rekentrainer. Daarnaast kunnen leerlingen bij elk hoofdstuk oefenen met de adaptieve Versterk jezelf rekentrainer. Naast rekenvaardigheden komen in de Versterk jezelf ook budgetteren, netto resultaat, BTW, en werken met tabellen en diagrammen aan de orde. Met de rekentrainers in Economisch Bekeken bereid je je leerlingen optimaal voor op toetsen en examens.