Financiële zelfredzaamheid

Komend schooljaar kun je starten met de nieuwe MAX editie van Praktische Economie voor havo/vwo onderbouw. Met deze editie kun je je leerlingen optimaal voorbereiden op de vakken economie en bedrijfseconomie in de bovenbouw.Het programma in de bovenbouw is veranderd. Het vak management en organisatie is weer bedrijfseconomie gaan heten. De inhoud is grotendeels gelijk gebleven, maar één subdomein is nieuw: persoonlijke financiële zelfredzaamheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de keuze van een opleiding, het kopen van een huis, trouwen en scheiden. De nieuwe stof heeft ook een plaats gekregen in leerjaar 3. Van hoofdstuk 3 is een proefkatern gemaakt dat je nu kunt bestellen .