Vervolgtraining, “Formatieve toetsing en formatief toetsen en evalueren in Take Care”

Studenten leren het liefst én het meest door feedback op, en nabespreking van hun leer- en toetsresultaten. Wil je leren over de visie en aanpak van formatief toetsen, en leren werken met het scala aan formatieve toetsen in Take Care, zowel digitaal als met de boeken?

Wij bieden je de vervolgtraining: “Formatieve toetsing en formatief toetsen en evalueren in Take Care”.

Je gaat zelf aan de slag en leert op basis van de trainingsonderwerpen:

  • De visie achter, de differentiatie en de didactiek van formatief toetsen, en de formatieve toetsen in Take Care
  • De werkwijzen en didactische mogelijkheden
  • Onderlinge afstemming over invulling en samenstelling van je onderwijs
  • Terugkoppeling: bevindingen en les-mogelijkheden uitwisselen

Daarna kun je de ervaringen direct in je lessen gaan toepassen.

Duur: 4 uur.

  • Uitvoering tijdens deze training: 1uur
  • Uittesten, ervaren in de lessen: 2 uur
  • Feedback en terugkoppeling aan elkaar en tijdens de evaluatiebijeenkomst Malmberg/School: 1 uur

Verkrijgen van een trainingscertificaat in het kader van deskundigheidsbevordering en focus op vakmanschap.

Deze training is gevalideerd in het Lerarenportfolio.
Vervolgtraining digitale- en boekmethode Take Care, van Malmberg Uitgeverij B.V. is gevalideerd door de registercommissie.

Deze is nu met 4 RU (registeruren) opgenomen in het Lerarenportfolio.