Hoe communiceer je met de mens achter de mitella?

Portfoliomanager Mark Zweegers vertelt je graag meer over een andere kijk op gezondheid. Wat vindt de zorgvrager eigenlijk zelf belangrijk en wat wil hij of zij zelf veranderen?Een andere kijk op gezondheid

Sinds enkele maanden ben ik verantwoordelijk voor Take Care. Dat is een methode van boeken en online modules om opgeleid te worden tot Maatschappelijke Zorgverlener, tot Verzorgende IG of Mbo-Verpleegkundige óf een combinatie. Het bijzondere van Take Care is dat Positieve Gezondheid één van de uitgangspunten is van de methode. Positieve Gezondheid… ik had er wel eens van gehoord maar ondertussen heb ik me erin verdiept. Ik weet dat dit echt een andere kijk is op gezondheid en gezondheidszorg.

Onderzoek

Wat is gezondheid? Dat is onderzocht door Machteld Huber, een voormalig huisarts die, doordat ze zelf ziek werd, zich bewust werd van wat het is om patiënt of cliënt te zijn. Ze ontdekte dat ze niet was opgeleid voor de gezondheidszorg maar voor 'ziektezorg'. Dat komt door de definitie van gezondheid zoals die al decennia bestaat. Gezondheid is 'een staat van welbevinden en de afwezigheid van ziekte'. Dit leidt tot een focus op het bestrijden van ziekte in plaats van het stimuleren van gezondheid. Dankzij haar onderzoek werd duidelijk dat gezondheid voor cliënten veel meer is dan ‘niet ziek zijn’. Gevoel van gezondheid kun je bepalen aan de hand van zes domeinen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven en zingeving. Niemand scoort een 10 op alle domeinen maar bij positieve gezondheid gaat het daar ook niet om. Het gaat om het verkrijgen van inzicht in je gezondheid en kijkend naar wat voor jou de meeste waarde heeft, bepalen waar je wat aan wil verbeteren.

De mens achter de mitella

Simpel gezegd zijn artsen en verpleegkundigen vooral bezig met lichaamsfuncties en mentaal welbevinden: informeren, adviseren en behandelen. In de maatschappelijke zorg kijkt men vooral naar het dagelijks functioneren en misschien ook naar het meedoen (sociale omgeving). Maar er is dus nog meer. Dat betekent voor zorgverleners dat ze breder moeten kijken dan de kwaal of de aandoening. Wat vindt de zorgvrager eigenlijk zelf belangrijk, en wat wil hij of zij zelf veranderen? Daarom zitten er veel Positieve Gezondheidsopdrachten in Take Care. Opdrachten over zelfredzaamheid en eigen regie. Als student werk je vanuit praktijkgerichte casuïstiek waardoor je leert kijken naar de mens achter de mitella.

Het gaat om het verkrijgen van inzicht in je gezondheid en kijkend naar wat voor jou de meeste waarde heeft, bepalen waar je wat aan wil verbeteren.