5 tips om goed te differentiëren met Rekenblokken

Werken met persoonlijke leerlijnen

Rekenblokken biedt voor alle onderdelen instaptoetsen. Deze instaptoetsen plan je in voor je klas en zodra een student zijn instaptoets heeft afgerond wordt er een persoonlijke leerlijn voor hem klaar gezet. TIP 1: Zorg ervoor dat je bij instellingen de optie: Op basis van een persoonlijke leerroute selecteert.De persoonlijke leerroute vertelt je wat de student nog niet beheerst en de student hoeft alleen die onderdelen te doen die hij nog niet beheerst (werkt motiverend!). 

Goed inzicht en overzicht

Als je gedifferentieerd werkt, betekent het dat je studenten met verschillende onderwerpen en opdrachten bezig zijn. Om goed grip te houden op je klas is een goed overzicht randvoorwaardelijk. Wat kun je afleiden van de overzichten van Rekenblokken?

1. Resultaten toetsen

Bij resultaten toetsen vind je een klassenoverzicht van alle gemaakte toetsen. Je kunt per toets de cijfers sorteren van laag naar hoog of andersom. Zo zie je direct welke studenten een onvoldoende hebben gescoord.

TIP 2: klik op het cijfer bij klasgemiddelde en je krijgt een detailoverzicht van elke vraag. Zo kun je zien over welke onderwerpen je klas struikelt. TIP 3: nabespreking is belangrijk om te leren van een toets. Klik op inzage starten. Zo zet je de toets open voor jestudent(en).

2. Resultaten leerroutes

Wil je zicht krijgen op hoever elke student is zijn leerroute? Ga dan naar Resultaten leerroutes. Je ziet voor alle leerroutes of per onderdeel de voortgang en het gemiddelde cijfer van de lestoetsen. Per onderdeel kun je zien of een student een les moet maken, of hij hem heeft gemaakt of er mee bezig is. Ook hier kun je per kolom selecteren.

TIP 4: Vind je het belangrijk om een les vrij te stellen of te verplichten dan klik je op de betreffende les(toets) en kies je vrijstellen of verplichten.  Zo houd je grip op wat er gemaakt wordt.

3. Inzoomen op een student

Wil je weten hoe het met een specifieke student gaat?  Dan is er veel informatie beschikbaar. Je kunt inzoomen op zijn toetsen en op zijn leerroutes. Klik in een van de resultaten overzichten op de naam van een student en je krijgt een volledig beeld van wat de student aan cijfers heeft behaald en wat zijn voortgang is.

TIP 5: Je kunt heel goed zien hoeveel inspanning een student heeft gedaan. In het overzicht resultaten zie je hoeveel tijd de student aan een les heeft besteed. Door op de tijd te klikken zie je ook wanneer hij eraan heeft gewerkt. Op basis hiervan kun je makkelijker bepalen of je een les voor hem wilt resetten.