Duurzaamheid en MAX

Malmberg streeft continue naar het ontwikkelen van duurzame leermiddelen. Met het MAX-model geven wij een impuls aan het innoveren en verduurzamen van het onderwijs. Het stelt scholen in staat makkelijker de stap te zetten naar digitale leermiddelen. Alle leerlingen hebben met MAX toegang tot de digitale leeromgeving en beschikken over een eigen boek. In het MAX-model zijn handboek en werkboek gecombineerd waardoor we nog maar één leerwerkboek maken (voorheen maakten we twee boeken).

MAX-bewaarboek

Onderzoek heeft aangetoond dat de leerprestaties verhogen als je kunt schrijven in een boek. Tegelijkertijd stelt het MAX model leerlingen in staat om de verkregen kennis te behouden, zonder dat het lesmateriaal weer wordt ingenomen. Het MAX-bewaarboek is zowel een persoonlijk leermiddel dat helpt bij het voorbereiden op examens, als een blijvende herinnering aan de schoolperiode.

Met het MAX-model worden de boeken niet meer jaarlijks ingenomen en herverdeeld. Hierdoor vervallen bijkomende transporten, werkzaamheden en logistiek.

Het onderwijs is in staat een betere balans te vinden in het blended leren (boek + digitaal). Wij voorzien in de toekomst meer positieve veranderingen als het blended leren meer en meer gemeengoed wordt bij scholen. Het ligt voor de hand dat de omvang van boeken verder kan afnemen als scholen meer digitaal gaan werken.

 

FSC papier

Conform de Sanoma policy werken wij alleen met FSC certified suppliers. Sanoma ‘paper buying guidelines’ beschrijven de requirements voor papier. Onze producten bestaat uit FSC-gecertificeerd materiaal en is afkomstig van gecontroleerd, verantwoord beheerde bossen. Drukwerk wordt voorzien van het FSC keurmerk. Dit zijn veelal productiebossen die speciaal voor de papierindustrie worden beheerd. Voor iedere gekapte boom worden er nieuwe bomen gepland. Het is te herkennen aan het FSC-logo op en in onze uitgaven (https://www.fsc.nl/nl-nl).

 

Drukwerk en printers

De printers worden ook gecontroleerd op hun ISO 14001-milieucertificaat ( https://sccm.nl/milieu-iso-14001-0 ), duurzaamheidsbeleid of op hun bereidheid om dit in de nabije toekomst te verkrijgen. Voor de productie van de boeken maken we alleen gebruik van afbreekbare plantaardige inkten. Daarnaast besteden we continu aandacht aan milieuvriendelijke verpakkingsmethoden. Ook maakt 80% van de drukkerijen gebruikt van groene stroom.

 

Recyclen

Wij hebben in Nederland een goed werkend systeem voor het inzamelen van oud papier. We recyclen meer dan 75% van het jaarlijks op de markt gebrachte papier. De convenant wordt uitgevoerd doorPapier Recycling Nederland (www.prn.nl).

 

Code of Conduct: Malmberg en Sanoma

Sanoma selecteert leveranciers van pre-press activiteiten en bedrukking op basis van een zorgvuldig selectieproces. Voor deze leveranciers hanteren wij een gedragscode als onderdeel van de raamovereenkomsten met bepalingen op het gebied van onder meer sociale- en arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu. Deze code maakt deel uit van de leveringsvoorwaarden en door ondertekening van een overeenkomst garandeert de leverancier te handelen in overeenstemming met de gedragscode. Sanoma controleert de naleving van de gestelde eisen. Tijdens de contractperiode worden alle leveranciers minimaal één of twee keer per jaar bezocht, waarbij de naleving van de gemaakte afspraken strikt wordt gecontroleerd.

Meer over MAX