Naut Meander en Brandaan

Naut Meander en Brandaan

Bied kinderen de kans om zelfverzekerd de wereld te verkennen. Met de methode Naut Meander en Brandaan ontdekken ze de samenhang tussen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek en krijgt wereldoriëntatie betekenis. Zo geef je kinderen de kennis, 21e-eeuwse vaardigheden en het leerplezier waar ze op door kunnen bouwen.

Beoordelingspakket en proeflicentie

Naut Meander en Brandaan
 • Kennis en vaardigheden direct toepassen
 • Leerlijn 21e-eeuwse vaardigheden
 • Vakgericht en geïntegreerd

Hallo! Hoe kunnen we je helpen?

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Wie wil er nu niet die leerkracht zijn die hét verschil maakt in het leven van zijn of haar klas? Natuurlijk, een lesmethode is niet de enige factor die daarin meespeelt, maar wel een belangrijke. Want hoe beter de methode past bij jullie school en onderwijsvisie, hoe meer jij de kinderen kunt meegeven in hun schoolcarrière en latere leven. Leerkrachten geven vaak aan dat ze opzien tegen het kiezen van een nieuwe methode. We helpen je hier graag bij.

Soepel overstappen op een nieuwe methode

Ben je toe aan een nieuwe lesmethode? Dan is het zaak om het proces grondig én vlot te doorlopen. Het meenemen van je collega’s is heel belangrijk. We helpen je daar graag bij met een handige routeplanner met 7 stappen. Volg de route vervolgens stap voor stap om de keuze voor een nieuwe lesmethode snel en trefzeker te maken. De routeplanner helpt je om niets over het hoofd te zien.

Tip: De Routeplanner is printvriendelijk gemaakt. Print de plaat uit en hang deze op een centrale plek op, bijvoorbeeld de lerarenkamer.

Download de routeplanner

Visie op de zaakvakken

Voordat je op zoek gaat naar een nieuwe methode bepaal je met je team op basis van jullie visie aan welke criteria een nieuwe methode moet voldoen. Graag nemen we je mee in de visie van Malmberg en hoe deze het uitgangspunt is geweest bij het ontwikkelen van onze methodes.

21e-eeuwse vaardigheden en wereldoriëntatie

Leren over de wereld is leuk, interessant en nuttig. Leuk omdat leerlingen van alles willen weten over de wereld om hen heen. Interessant omdat je door de nieuwsgierigheid van de kinderen ook als volwassene aan het denken wordt gezet. En nuttig omdat je als leerkracht de basis legt voor de wereldburgers van de toekomst.

Met goed zaakvakkenonderwijs laat je als school zien hoe je leerlingen wilt voorbereiden op de maatschappij. Zodra je aan de slag gaat met het vormgeven van het zaakvakkenonderwijs, komen er vragen:

 • De wereld verandert zo snel: hoe zorg je ervoor dat leerlingen ook na hun basisschooltijd profijt hebben van uw zaakvakkenonderwijs?

 • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen voldoende basisstof leren en er tegelijkertijd ook ruimte is voor de individuele vragen en interesses van kinderen?

Deze whitepaper helpt je goede keuzes te maken in het zaakvakkenonderwijs.

Download de whitepaper
Back

Go to previous tab
Back button

Wil je Naut Meander en Brandaan meteen ontdekken?

Onze methode Naut Meander en Brandaan staat voor betekenisvol zaakvakkenonderwijs. We hebben uitgebreide informatie voor je zodat jij kan kijken of onze methode aan je eisen voldoet.

Naut Meander en Brandaan ontdekken in een paar stappen

Maak kennis met de verschillende onderdelen van onze zaakvakkenmethode en ontdek hoe jij het verschil kunt maken in de klas. Bekijk hieronder hoe alles werkt, hoe het lesmateriaal eruitziet en hoe Naut Meander en Brandaan de kinderen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

Onze belofte aan jou

De drie belangrijkste redenen om voor Naut Meander en Brandaan te kiezen

Kennis en vaardigheden direct toepassen

In elke les leren kinderen kennis en vaardigheden. Die passen ze direct toe in de opdracht aan het eind van elk thema: de Uitdaging. Deze combinatie van leren én doen zorgt voor een hoger leerrendement.

Leerlijn 21e-eeuwse vaardigheden

Kennis blijft belangrijk. Vaardigheden helpen om die kennis doelgericht in te zetten. De unieke leerlijn 21e-eeuwse vaardigheden zorgt ervoor dat je de kinderen de juiste bagage meegeeft voor een soepele overstap naar het voortgezet onderwijs.

Vakgericht en geïntegreerd

Met Naut Meander en Brandaan werk je op de basisschool zoals jij dat wilt. Kies voor een vakgerichte aanpak of verbind de vakken met 8 geïntegreerde wereldoriëntatiethema’s. Je kiest op elk moment de manier die bij je past.

Bekijk de video en de brochure

In de introductievideo laten we in vogelvlucht zien waar Naut Meander en Brandaan voor staat. De informatiebrochure geeft je een uitgebreide indruk van:

 • Inhoud en didactiek
 • Structuur en organisatie
 • De materialen van Naut Meander en Brandaan, met veel voorbeeldpagina's.

Download de brochure

Meld je aan voor het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Naut Meander en Brandaan. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan voor het webinar

Blader alvast online door de boeken…

Met Naut Meander en Brandaan bepaal je je eigen tempo van digitalisering. De methode biedt namelijk voor elke situatie de juiste materialen. En of je nu digitaal of op papier werkt of een combinatie hiervan, je bent altijd verzekerd van een doorlopende leerlijn en een identieke organisatie, instructie en handleiding.

Benieuwd hoe het lesmateriaal van Naut Meander en Brandaan eruitziet? Bekijk dan de bladerboeken hieronder.

Duik dieper in Naut Meander en Brandaan

Klik op één van de tabs hieronder om meer te lezen over dat onderwerp.

Vaste structuur, inhoudelijke verschillen

Unieke combinatie van denken én doen

In onze complexe samenleving hebben kinderen te maken met een enorme stroom aan informatie. Ze hebben specifieke, 21e eeuwse vaardigheden nodig om daar goed mee om te gaan. Want alleen kennis is niet genoeg. Van jou wordt verwacht dat je de kinderen deze kennis en vaardigheden aanleert. Maar hoe doe je dit? Naut Meander en Brandaan helpt. Er is geen andere methode die kennis, vaardigheden en toepassen zó integreert. Naut Meander en Brandaan geeft je de zekerheid van een compleet aanbod en de flexibiliteit van losse thema’s met losse leerwerkboeken. Lesgeven zoals jij dat wilt.

Naut: natuur en techniek

Naut bestaat uit de vakken biologie, natuurkunde en techniek. Er is ook aandacht voor scheikunde, wereld en heelal, milieu en duurzaamheid. Naast de 21e eeuwse vaardigheden leren kinderen ook specifieke vakvaardigheden, zoals ecologisch denken en systeemdenken.

Meander: aardrijkskunde

Meander leert kinderen de wereld waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen. In de topografielessen gebruik je grote, duidelijke kaarten met mooie foto’s en teksten. De topografie sluit aan bij het onderwerp van het thema.

Leerlijn topografie

De leerlijn topografie sluit aan bij het wereldbeeld van opgroeiende kinderen. ‘Nederland’ in groep 5-6 en ‘Europa en de wereld’ in groep 7-8. Meander besteedt veel aandacht aan kaartvaardigheden, maar behandelt ook andere geografische vaardigheden. Zo komen perspectivisch denken en denken in schaalniveaus ook aan bod.

Brandaan: geschiedenis

Brandaan is een geschiedenismethode die uitgaat van het 'n'. Kinderen leren dat de wereld waarin we nu leven, is beïnvloed door het verleden.

Elke les start met een foto uit het heden. Vanuit die foto duik je met de kinderen in het verleden. Je behandelt de lesstof in 10 tijdvakken verdeeld over twee jaar. Je leert kinderen historische vaardigheden zoals het interpreteren van het verleden.

Wereldoriëntatie in groep 5-8

In de bovenbouw verbindt Naut Meander en Brandaan de vakgebieden in 8 geïntegreerde wereldoriëntatiethema’s. Introduceer het thema met de digibordsoftware. Daarna gaan de kinderen aan de slag met een spannend onderzoek, een ontwerp of een leuke quiz.

Wereldoriëntatie in groep 3-4

Met Naut Meander en Brandaan in groep 3 en 4 bereid je de kinderen voor op het werken met de methode in de bovenbouw. Kinderen maken kennis met onderwerpen uit de drie vakken in aansprekende thema’s. De thema’s sluiten aan op thema’s uit de Aanvankelijk Lezen-methode Lijn 3.

Kennis, vaardigheden en toepassen

Kennisopbouw

Met Naut Meander Brandaan bouwen kinderen op een gedegen manier kennis op.

Je zet kinderen echt aan tot nadenken. Dat zorgt voor een stevige kennisbasis. De kinderen leren en oefenen met vaardigheden om de kennis uit de les te verbreden en te verankeren.

Kinderen werken in elke les met:

- Compacte en helder geformuleerde teksten.

- Beeld dat uitleg geeft bij tekst.

- Kennis- en toepassingsvragen.

- Een doordenkvraag bij elke opdracht.

Vaardigheden

Met Naut Meander Brandaan leer je de kinderen belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Elke basisles start met de noodzakelijke kennis. Daarna oefen je samen met vaardigheden om die kennis te verbreden of te verankeren.

Aan het einde van een thema komen de kennis en vaardigheden samen in de Uitdaging. Dit is een toepassingsopdracht, waarin de kinderen samenwerken aan een concreet eindproduct. Ook hier gaan de kinderen weer aan de slag met de 21e eeuwse vaardigheden.

In Naut Meander Brandaan toets je kinderen op kennis én vaardigheden.

Kennis en vaardigheden in groep 3-4

In groep 3 is elke les leerkrachtgestuurd. De kinderen denken met de leerkracht na over wereldoriëntatievragen. Elke les volgt dezelfde 4 vaste stappen: Wat is dit?, Onderzoeken, Meer weten, Afsluiting. Binnen deze structuur doen de kinderen nieuwe kennis op en leren ze belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en kritisch denken.

In groep 4 volgen we de opbouw kennis, vaardigheden, toepassen uit de bovenbouw. In elke les 1 verwerven de kinderen kennis met interactieve oefeningen en bronnetjes in het leerwerkboek. In les 2 ontwikkelen de kinderen vaardigheden (onderzoek, kritisch denken) om kennis op te doen. In les 3 maken de kinderen een creatieve toepassingsopdracht. Daarmee laten ze zien wat ze in het thema hebben geleerd.

21e eeuwse vaardigheden

Geïntegreerde leerlijn 21e eeuwse vaardigheden

De 21e eeuwse vaardigheden zijn abstract en hangen onderling samen. Wat is bijvoorbeeld ‘kritisch denken’? En hoe kun je ‘communiceren’ zonder ‘sociale en culturele vaardigheden’?

Daarom heeft Naut Meander Brandaan de vaardigheden vertaald in 5 concrete situaties die herkenbaar zijn voor ieder kind. We noemen dat het vijf-taken-model. Het maakt het aanleren en oefenen met vaardigheden betekenisvol en effectief:

 • Denk het uit: hoe kom je van een idee tot een haalbaar plan? De ontwerpcyclus staat hier centraal.
 • Vind een antwoord: hoe vind je het antwoord op een vraag? De onderzoekscyclus staat hier centraal.
 • Laat het zien: hoe communiceer je op een effectieve manier?
 • Maak een keuze: hoe maak je een keuze of neem je een standpunt in?
 • Los het op: hoe los je ingewikkelde problemen op of ga je om met conflicten?

In groep 5 tot en met 8 staat in elk thema één van deze taken centraal. In groep 4 werken de kinderen voornamelijk aan kleine onderzoekjes binnen de taak 'Vind een antwoord'.

Opbouw en structuur

Thema-opbouw

Elk thema duurt twee weken en telt maximaal 6 lessen: 3 reguliere lessen en 3 lessen voor herhaling, de toets en de 'Uitdaging'. De reguliere lessen duren 50 minuten. De Uitdaging duurt 100 minuten. Een thema in groep 3 en 4 bestaat uit 3 korte lessen. Aan het begin van elk thema prikkel je de nieuwsgierigheid van de kinderen met een kijkplaat. Samen met kinderen verken je daarmee het thema-onderwerp.

De 3 reguliere lessen bestaan steeds uit 3 stappen. In stap 1 maken we kennis met het onderwerp van de les, aan de hand van een beeld uit de media. In stap 2 volgt de kennisopbouw. Kinderen beantwoorden zelfstandig uitdagende vragen over het onderwerp, zodat ze tot echt begrip komen. In stap 3 oefenen de kinderen vaardigheden, steeds één per les. Daarmee verankeren en verbreden ze de kennis uit de les en ontwikkelen ze vaardigheden die ze ook in andere situaties kunnen inzetten om hun doelen te bereiken.

Les 4 bestaat uit een samenvattingsanimatie en handige oefening: 'test jezelf'. In les 5 neem je de kennistoets af.

In de Uitdaging passen de kinderen de kennis en de vaardigheden uit het thema toe aan de hand van een uitdagende vraag of opdracht. Ze werken samen aan een concreet eindproduct, waarvan ze zelf de invulling bepalen. Je kunt de Uitdaging over 2 of 3 lessen verdelen, of in één keer doen op een vrijdagmiddag. Het is een leuke en zinvolle afsluiting van een boeiend thema.

Aan het eind van de Uitdaging reflecteren kinderen op hun eigen werk. Zij geven zichzelf punten voor resultaat en samenwerking. Jij geeft elk kind ook een score op basis van observaties. De eindscore helpt je om de kinderen te toetsen op de 21e eeuwse vaardigheden. Per thema beoordeel je ieder kind op de ontwikkeling van kennis in de toets en de vaardigheden in de Uitdaging. Bekijk in dit filmpje hoe groep 6 werkt aan de Uitdaging ‘Hoe bouw ik een zo hoog mogelijke toren van papier?’

Structuur onderbouw

In de onderbouw is er een apart aanbod voor groep 3 en voor groep 4. Voor beide groepen zijn 8 thema’s van in totaal 24 lessen beschikbaar. De lessen in groep 3 zijn voornamelijk klassikaal. Je maakt gebruik van het digibord en de handleiding.

In groep 4 is er een afwisseling tussen klassikale lessen en doe-lessen, waarin kinderen samen en zelfstandig aan doe-opdrachten werken.

Structuur bovenbouw

Naut Meander Brandaan geeft je de zekerheid van een compleet aanbod en de flexibiliteit van losse thema’s (in losse leerwerkboekjes). Je kunt de thema’s in je eigen volgorde behandelen. De bovenbouw van Naut Meander Brandaan bestaat uit 2 niveaus: groep 5-6 en groep 7-8.

Voor elk niveau zijn er per vak 10 thema’s die je over 2 schooljaren kunt verdelen. Elk thema heeft zijn eigen aparte leerwerkboekje. Deze lesstof is ook beschikbaar in de verwerkingssoftware. Dit alles wordt ondersteund met digibordsoftware.

Vakgerichte of geïntegreerde aanpak
Groep 3 en 4

In groep 3 en 4 worden dezelfde acht wereldoriëntatiethema’s aangeboden. Bied de thema’s aan in een homogene groep of combineer ze in een combigroep 3-4 of 4-5.

Groep 5 t/m 8

We hebben de lesstof voor elk vak verdeeld over 20 thema's. Daarnaast zijn er 8 vakoverstijgende thema’s wereldoriëntatie. In deze thema's zijn de onderwerpen van 2 of 3 vakken op een logische manier met elkaar verbonden. Deze integratie geeft meer betekenis aan vakinhoud.

Als het voor het begrip van een nieuw onderwerp zinvoller is, kiezen we voor de thematische aanpak. Zo leer je bijvoorbeeld beter wat klimaten zijn als je alle klimaten in één keer behandelt. Dat werkt beter dan het behandelen van het woestijnklimaat bij een thema over Egypte.

Andere onderwerpen krijgen juist meer betekenis als je ze verbindt met andere vakken. Zo verbindt het wereldoriëntatiethema ‘Zuinig met energie’ 3 vakken: in het thema van Naut leren ze eerst over vormen van energie. In het thema van Brandaan onderzoeken ze de rol van energie in de Industriële Revolutie. In het thema van Meander leren ze over energiebronnen. De aangeleerde kennis en vaardigheden gebruiken ze bij het maken van hun plan.

Differentiatie en toetsen

Verschillen in tempo en niveau

De lesstof voor groep 5-8 is op 2 niveaus geschreven: groep 5-6 en groep 7-8. Om bepaalde kinderen meer uitdaging te bieden hebben alle thema’s van Naut Meander en Brandaan niveau- en tempodifferentiatie.

Bij de niveaudifferentiatie spreek je een hoger denkniveau aan. Bij tempodifferentiatie zijn het vooral ICT-vaardigheden die een rol spelen. Voor die opdrachten heb je dus altijd toegang tot internet nodig.

De differentiatie blijkt daarnaast uit de manier waarop kinderen werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden. In stap 3 en bij de Uitdaging kunnen kinderen laten zien over welke vaardigheden en talenten ze beschikken en hoe ze zich hierin onderscheiden van anderen.

Toetsen van kennis en vaardigheden

Met Naut Meander en Brandaan toets je kennis én vaardigheden. Per thema heb je 2 momenten waarop je de kinderen kunt beoordelen.

Groep 5 t/m 8

1. Toetsen van kennis

Na les 1 t/m 4 maken de kinderen een toets over het hele thema. De thematoets bestaat uit 10 gesloten vragen. Kinderen bereiden de opdracht voor met het onderdeel ‘Leren voor de toets’ en de diagnostische toets ‘test jezelf’.

2. Toetsen van vaardigheden

Het beoordelen van vaardigheden doe je met de toepassingsopdracht de ‘Uitdaging’. Je beoordeelt zowel het eindproduct van de Uitdaging als de samenwerking. Kinderen reflecteren hierbij zelf op hun werk. Samen met jouw observaties vormt dit het eindresultaat.

De resultaten van de thematoets en de uitdaging geven een goed beeld van de capaciteiten en het niveau van een kind. De thematoets en de registratie van de Uitdaging kun je op papier of digitaal laten maken. Met beide vormen toets je dezelfde doelen.

Groep 3 en 4

Voor groep 3 en 4 zijn er geen wereldoriëntatietoetsen. In groep 4 kun je het resultaat van de toepassingsopdracht gebruiken om vast te stellen of de kinderen de kennis en vaardigheden uit het thema beheersen en kunnen toepassen.

Ideaal voor combinatiegroepen

Omdat de aanpak van Naut Meander en Brandaan thematisch is, ben je erg flexibel. Je kunt de thema’s in de volgorde van de methode behandelen, maar je mag de volgorde ook zelf bepalen. En je kunt de thema’s op verschillende manieren inzetten. In een combinatiegroep geef je het ene jaar thema 1 t/m 5 en het ander jaar thema 6 t/m 10 van alle vakken.

Maar je kunt ook het ene jaar aardrijkskunde en het andere jaar geschiedenis geven. Natuur en techniek verspreid je over beide jaren. En zo zijn er nog meer werkvormen mogelijk. De structuur van Naut Meander en Brandaan is ideaal voor combinatiegroepen.

10.000 scholen, 100.000 docenten en 2.000.000 leerlingen vertrouwen dagelijks op Malmberg

Bij Malmberg ontwikkelen we leermethoden en ondersteunen we leraren om het beste onderwijs te geven, zodat leerlingen het beste uit zichzelf halen.

Mevrouw Schipper Basisschool De Regenboog

"Veel verschillende werkvormen waardoor er veel herhaald kan worden zonder dat het saai wordt. Leerlingen zijn enthousiast."

Dhr. Koningsveld Het Bouwens

"Jullie helpdesk maakt een mens vrolijk. Correct, snel en probleemoplossend denkend."

Dhr. Zijdel Nimeto Utrecht

"Snelle reactie, inhoudelijk zeer goede methode. Fijne manier van werken, nemen advies van werkveld serieus. Is overzichtelijk! Gebruiksvriendelijk."

Meer weten over deze methode?

Vraag alles wat je wilt weten over deze methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio om samen door de methode te gaan. Kijk in de agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Of bekijk eerst het gratis beoordelingspakket.

Voorbereiden op het kiezen van een nieuwe methode

Gebruik onze handige Routeplanner om de overstap op een nieuwe methode soepel te laten verlopen.

← Terug naar Voorbereiden

Naut Meander en Brandaan zelf beoordelen

Heb je een goed gevoel bij Naut Meander en Brandaan en wil je nog beter kennismaken met het lesmateriaal? Vraag dan een gratis beoordelingspakket aan of kom in contact met een van onze methodespecialisten.

Ervaar zelf de mogelijkheden van Naut Meander en Brandaan

Om te ontdekken of Naut Meander en Brandaan bij jouw school past, kun je de methode gratis uitproberen. We bieden jou en je collega's verschillende mogelijkheden om de methode helemaal te ervaren.

Vraag een beoordelingspakket aan

De beste manier om de methode te ervaren, is door zelf het lesmateriaal in handen te hebben. Daarnaast kun je alvast inzicht krijgen in wat de software allemaal kan. Vraag nu snel je beoordelingspakket en proeflicentie aan. De proeflicentie heeft een looptijd van 3 maanden.

Vraag het beoordelingspakket aan

Meld je aan voor het webinar

Laat je bijpraten door de methodespecialisten van Malmberg tijdens het webinar over Naut Meander en Brandaan. Aan de hand van heldere voorbeelden en situaties uit de praktijk krijg je een goed beeld van het lesmateriaal en hoe de methode werkt voor jou en je leerlingen. Het webinar duurt ongeveer 45 minuten en er is alle ruimte om vragen te stellen.

Meld je aan voor het webinar

Maak een afspraak met een methodespecialist en stel al je vragen

Heb je na het lezen en bekijken van alle informatie nog vragen? Onze methodespecialisten staan voor je klaar op elk moment, wanneer het jou uitkomt. Bel ons of maak eenvoudig een afspraak in onze online agenda. Dan komen we langs bij jou op school en kijken we samen naar de specifieke situatie.

Plan een afspraak in

Wat vinden andere scholen van Naut Meander en Brandaan?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Naut Meander en Brandaan. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Referentiescholen Naut Referentiescholen Meander Referentiescholen Brandaan

Leerkrachten aan het woord

Sinds ik met Naut Meander Brandaan werk, heb ik nog meer plezier gekregen in het geven van de zaakvakken.

Juf Marjan, leerkracht groep 5

Referentieschool

Voor het eerst hoor ik dat zaakvakken de lievelingsvakken zijn.

Juf Angela

Naut Meander Brandaan, Juf Angela

Probeer Naut Meander en Brandaan gratis uit
bij jou in de klas

Om te ontdekken of Naut Meander en Brandaan past bij jouw school, kun je de
methode gratis uitproberen met het materiaal in het beoordelingspakket.

Vraag het beoordelingspakket aan

Eerst de methode ontdekken

Kom alles te weten over Naut Meander en Brandaan. Blader door de digitale versie van de boeken, bekijk de methode-inhoud en zie waarom zoveel onderwijsprofessionals vertrouwen op Naut Meander en Brandaan.

← Terug naar Ontdekken

Twijfel je nog of heb je nog vragen?

Het is tijd om een definitieve keuze te maken. Check de catalogus, de prijzen en ervaringen van collega-leerkrachten met Naut Meander en Brandaan.

Ga je aan de slag met Naut Meander en Brandaan?

Je staat op het punt om aan de slag te gaan met de leukste zaakvakkenmethode: Naut Meander en Brandaan! Misschien heb je nog wat laatste vragen? Of wil je je team overtuigen dat Naut Meander en Brandaan het beste aansluit bij jullie visie en de behoefte van de kinderen? Bekijk de informatie hieronder voordat je je definitieve keuze maakt.

Hulp bij bestellen

De materialen van Naut Meander en Brandaan bestel je via de partners van Malmberg. Zij kunnen helpen bij je bestelling en leveren uit voorraad. Ook de softwarelicenties bestel je via je educatieve dienstverlener. Bekijk de catalogus voor een overzicht van de materialen bij Naut Meander en Brandaan.

Download de catalogus van Naut

Download de catalogus van Meander

Download de catalogus van Brandaan

Wat vinden andere scholen van Naut Meander en Brandaan?

Of een methode werkt in de praktijk is natuurlijk het beste te beoordelen vanuit... de praktijk! Neem daarom contact op met een school in je regio die al werkt met Naut Meander en Brandaan. Zo krijg je een objectief beeld van hun ervaringen met de methode en de service die je van Malmberg kunt verwachten.

Referentiescholen Naut Referentiescholen Meander Referentiescholen Brandaan

Leerkrachten aan het woord

Sinds ik met Naut Meander Brandaan werk, heb ik nog meer plezier gekregen in het geven van de zaakvakken.

Juf Marjan, leerkracht groep 5

Referentieschool

Voor het eerst hoor ik dat zaakvakken de lievelingsvakken zijn.

Juf Angela

Naut Meander Brandaan, Juf Angela

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën, actuele opdrachten en handige materialen om jouw lessen nog leuker te maken. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Klaar om met Naut Meander en Brandaan te gaan werken?

Vraag alles wat je wilt weten over de benodigde materialen of het starten met de methode, we helpen je graag. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met de methodespecialist in jouw regio. Kijk in zijn of haar agenda en plan een afspraak in wanneer het jou uitkomt.

Eerst even proefdraaien? Dat kan!

Bestel het gratis beoordelingsmateriaal of plan een gesprek met een methodespecialist.
← Terug naar Uitproberen

Haal alles uit deze methode

Bekijk tips en inspiratie om de methode optimaal te gebruiken.

Haal alles uit Naut Meander en Brandaan

Kies je voor Naut Meander en Brandaan? Dan hebben we de nodige tips en inspiratie om de methode nóg beter te laten werken voor jou en je leerlingen.

De beste service bij je methode

Wij zijn blij met jou als klant. Daarom willen we je de beste service en ondersteuning bieden. Voordat het nieuwe schooljaar start, sturen we je een handige checklist toe, zodat je probleemloos aan de slag kunt gaan. Onze klantenservice – beoordeeld met een 9! – staat elke werkdag voor je klaar. Ook kun je de handige servicepagina raadplegen voor al je vragen. Gedurende het gehele schooljaar sturen we je handige tips & tricks om alles uit je lesmethode te halen en ontwikkelen we lessuggesties bij jouw vak.

Training en webinars

Je wilt alles uit de methode halen. Dat is logisch. Om je hierbij te begeleiden bieden we gedurende het schooljaar diverse trainingen en webinars aan. Kijk in het actuele overzicht welke trainingen en webinars er worden aangeboden.

Trainingen Webinars

Onderwijs van Morgen is hét onderwijsplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs

Je leest er niet alleen het beste nieuws over onderwijs, tips en blogs van experts en leraren zoals jij. Maar ook lesideeën, actuele opdrachten en handige materialen om jouw lessen nog leuker te maken. Haal eruit wat voor jou relevant is!

Deelnemen aan ons Scholenpanel

Vind je het belangrijk om mee te denken over ontwikkelingen binnen het onderwijs? Neem dan deel aan het Malmberg Scholenpanel en geef je mening over onderwijsthema’s en over (toekomstige) Malmberg lesmethodes. Het Scholenpanel bestaat uit personen die werkzaam zijn in het onderwijs en die regelmatig meedoen aan (online)onderzoek. De panelleden worden via e-mail uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen of om een bijeenkomst bij te wonen. Deelname is nooit verplicht.

Meer informatie of aanmelden

Jouw methodespecialist

Wil je het optimale uit je lesmethode halen? Ben je op zoek naar digitale vernieuwingen of heb je behoefte aan extra verdiepingen op maat? Maak dan geheel gratis en vrijblijvend een afspraak met jouw eigen methodespecialist.

Neem contact op met de methodespecialist in jouw regio. Je kunt direct een afspraak plannen in zijn of haar agenda.

Contact met jouw methodespecialist

Heb je je definitieve methodekeuze nog niet gemaakt?

We helpen je graag met de laatste vragen over Naut Meander en Brandaan.
← Terug naar Beslissen

Next

Go to next tab

Nieuwsberichten