Meer informatie over LiFo en MAX

Wat is LiFo en MAX?
De aanduiding LiFo-model is een verzamelnaam voor ‘blended’ proposities van educatieve uitgevers. LiFo is de afkorting voor LicentieFolio –de combinatie van een digitale leeromgeving en boek die samen in een licentiemodel worden aangeboden. Malmberg introduceert in 2017 als eerste het LiFo model onder de naam MAX op de markt voor het voortgezet onderwijs. Andere uitgevers volgden en gaven een eigen invulling aan het LiFo-model.

Malmberg doet doorlopend onderzoek hoe de markt rondom onderwijs het beste bediend en ondersteund kan worden. Zo is ook MAX (LiFo van Malmberg) ontstaan door de vraag vanuit de markt naar onder andere actueel lesmateriaal, flexibiliteit, digitale innovatie, en maatwerk voor de leerling. Met MAX kunnen we scholen beter bedienen en zijn we ook in staat in te spelen op maatschappelijke veranderingen.

Scholen vragen inmiddels expliciet in aanbestedingen van leermiddelen om een LiFo aanbod. Recent verschijnen er steeds meer uitgever-onafhankelijke onderzoeken naar LiFo modellen. Zoals de Evaluatie van de Wet Gratis Schoolboeken. Een conclusie hieruit is dat veel schoolleiders en docenten de kwaliteit onderschrijven van het LiFo-product.

Waarom willen scholen werken met MAX?

 • Flexibiliteit in het gebruik:
  - Voor de school: je kunt als school bepalen of én hoeveel boeken je aanschaft. Soms willen leerlingen zelf volledig digitaal werken. Een boek wordt dan niet aangeschaft. De school krijgt door MAX veel meer mogelijkheden om hun ambities te realiseren en te innoveren op gebied van digitalisering. In het oude model was de school gebonden aan verhuurcontracten en afschrijftermijnen. Scholen zijn flexibel in leermiddelenkeuzes en switchen tussen methodes bij grotere aanbestedingen
  - Voor de docent: keuze in digitaal en/of boek en manier van werken. We zorgen voor een optimale aansluiting tussen digitaal en folio
  - Voor de leerling: keuze in boek of digitaal. Digitaal thuis oefenen met extra trainers. Ook het gebruiksgemak van één leerwerkboek (ipv meerdere boeken tegelijkertijd), en het kunnen gebruiken van een boek (erin mogen schrijven, markeren, ezelsoren maken) is een belangrijk voordeel.
 • Actueel lesmateriaal:
  Als docent en leerling krijg je altijd lesmateriaal dat up-to-date is. We actualiseren regelmatig met grote en kleine releases. In onze snel veranderende samenleving kunnen we zo sneller inspelen op maatschappelijke veranderingen. Het is essentieel om actueel lesmateriaal aan te bieden, om beter aan te kunnen sluiten bij de leefwereld van leerlingen en studenten. Wanneer de lesstof herkenbaar is, bevordert dit het leerproces
 • Maatwerk voor leerlingen
  MAX biedt het onderwijs een betere mogelijkheid om gedifferentieerd les te geven en om onderwijs beter af te stemmen op de individuele ontwikkeling van leerlingen.

  • Toegang tot alle lesstof:
   MAX biedt de mogelijkheid om lesstof van andere leerniveaus en leerjaren te gebruiken. Iedere leerling heeft online toegang tot alle lesstof van alle jaargangen.
  • Didactiek:
   Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het gebruik van leerwerkboeken didactische voordelen biedt ten opzichte van losse leer- en werkboeken. In de leerwerkboeken staan theorie en oefeningen dicht bij elkaar; het merendeel van de leerlingen vindt dit prettiger dan werken met losse leerboeken en werkboeken. Daarnaast zorgt het kunnen schrijven en arceren in de boeken voor dat de lesstof beter beklijft. Leerlingen kunnen schrijven en markeren in hun boeken.
  • Logistieke belasting:
   Het vraagt een minder complex logistiek proces. En de boeken hoeven niet meer worden gekaft. Er is sprake van eenzijdige distributie en dat is duurzamer dan het oude model.
  • Digitale ontwikkelingen:
   Het model leent zich om digitale innovatie door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals afstandsonderwijs gewenst dan wel nodig is (bijvoorbeeld tijdens de COVID pandemie) zijn scholen direct uitgerust met digitaal lesmateriaal om de lessen voort te zetten.

     Hoe duurzaam is MAX en hoe zit het met papierverspilling?
     Het gebruik van jaarlijkse leerwerkboeken resulteert weliswaar in een toename van papierverbruik in vergelijking met het verhuurmodel, maar het materiaal dat wordt gebruikt voor de leerwerkboeken is veel milieuvriendelijker dan dat van de traditionele lesboeken. De opzet en volume van de oude lesboeken was uitgebreider, met aparte leerboeken, werkboeken, antwoordenboeken en meer. Met de introductie van het leerwerkboek met licentie is het aantal boeken per leerling verminderd, waardoor de totale papierconsumptie voor MAX slechts beperkt is toegenomen. Daarnaast is het gebruik van minder milieubelastend papier mogelijk, in plaats van geplastificeerd en gelamineerd papier en karton dat voorheen werd gebruikt omdat het lang mee moest kunnen gaan. De zachte kaft van de leerwerkboeken draagt ook bij aan het verminderde papiergebruik in vergelijking met de harde kaft van de oude lesboeken. Wij onderzoeken voortdurend de meest milieuvriendelijke manier van produceren en aanbieden van leermiddelen. Naast de FSC-certificering werken we ook een zo duurzaam mogelijk manier van produceren zoals recyclepapier, minder papier, slimmer design, type inkt en lijm etc.

     Duidelijk keuze voor het LiFo model
     Malmberg maakt daarom een duidelijke keuze voor LiFo. Daarin is de overweging richting het belang van onderwijskundige impact leidend, maar we willen ook onze verantwoordelijkheden naar het milieu nakomen.

     Op dit moment zijn we actief bezig met onderzoek om MAX (LiFo van Malmberg) verder te verbeteren en zo de milieueffecten te verminderen, zonder concessies te doen aan de didactische waarde van onze leermiddelen. We staan open voor gesprekken en luisteren graag naar jullie input hierover. Samen willen we blijven streven naar een duurzamere en effectievere aanpak voor het onderwijs.