De werkwijze van Malmberg: betrokken, zorgvuldig en inclusief

De missie van Malmberg is leerkrachten en docenten te ondersteunen met waardevolle en praktische leeroplossingen, waarmee zij les kunnen geven én inzicht kunnen krijgen zodat iedere leerling zich kan ontplooien. We streven naar voortdurende verbetering, in nauwe samenwerking met scholen, wetenschappers en vakexperts, om een positieve impact te hebben op de leerervaring van leerlingen en studenten. Samen maken we het onderwijs van vandaag en morgen.

De kaders waar Malmberg mee werkt

Als wettelijk kader gelden zogenaamde kerndoelen. Dat zijn er 58 voor primair onderwijs (PO) en 58 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO). Voor de bovenbouw van het VO noemen we dit de ‘eindtermen’ en voor Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) ‘kwalificatiedossiers’. In onze methoden zijn deze uiteraard allemaal volledig verwerkt.

Vanuit de kerndoelen ontwikkelt Malmberg leerdoelen en uiteindelijk ontstaan uit deze leerdoelen zogenaamde lesdoelen. Malmberg stelt in deze context de inhoud van de leermiddelen samen met teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen. Met deze leermiddelen kan de leerling de theorie verbinden aan de praktijk, zodat de leerling zich herkent in de lesstof. Leermiddelen ondersteunen daarmee het onderwijs in het realiseren van de kerndoelen.

De richtlijnen voor het tot stand komen van leermiddelen

Malmberg werkt, in aanvulling op de kerndoelen, met richtlijnen. Deze worden opgesteld in samenwerking met scholen, experts en auteurs. Net als de maatschappij die voortdurend in beweging is, zijn de richtlijnen van Malmberg altijd aan ontwikkeling onderhevig.  Richtlijnen zijn nodig: er werken soms tientallen auteurs en illustratoren aan één methode en dankzij de richtlijnen creëren we samenhang in al het lesmateriaal. Richtlijnen zijn gemaakt op het gebied van taal en spelling (volgens het Groene Boekje), maar ook voor tijdgebonden en evenwichtige onderwerpen. Daarbij streven we ernaar een representatieve afspiegeling van de samenleving weer te geven. De richtlijnen resulteren in een gebalanceerd en afwisselend beeld in onze methoden, die herkenbaar en aansprekend is voor leerlingen en studenten.

Omdat de lesmethoden voor het PO, het VO en MBO qua doelgroepen van elkaar verschillen, werkt Malmberg met verschillende richtlijnen. De richtlijnen resulteren in schrijfwijzers waar onze auteurs mee aan de slag gaan. Deze schrijfwijzers bieden houvast en ondersteuning. Tijdens de methodeontwikkeling volgen verschillende fases om de kwaliteit te waarborgen.

Wil je de richtlijnen en schrijfwijzers inzien? Deze zijn op te vragen via: marlou.lauwen@malmberg.nl.

 

Inclusief wereldbeeld

De maatschappij is continu aan verandering onderhevig. Malmberg zal te allen tijde haar uiterste best doen een getrouwe en realistische afspiegeling van de samenleving weer te geven. Iedere leerling moet zich gerespecteerd en thuis voelen in ons lesmateriaal. Dat doet Malmberg vanuit de overtuiging dat wanneer een leerling of student zich herkent in de lesstof, deze niet afgeleid wordt van het leerdoel en gemotiveerder is om de lesstof tot zich te nemen. Een inclusief wereldbeeld komt daarom voor in de richtlijnen die we hanteren bij het tot stand komen van lesmaterialen en bevat onder meer:

  • biologische seksualiteit, gender en geaardheid

  • wonend in de stad of op het platteland

  • levend in uiteenlopende gezinnen

  • met uiteenlopende culturele achtergronden

  • met diverse (religieuze) overtuigingen

  • van verschillende seksuele geaardheid

  • met of zonder (fysieke) beperkingen

  • met verschillende economische middelen

We werken voortdurend aan het verbeteren van onze lesmethoden en monitoren onze inclusiviteitsparagraag geregeld. Ook werken we regelmatig mee aan diverse onderzoeken, waaronder verschillende inclusiviteitsonderzoeken.  

Meldpunt gevoelige onderwerpen
Feedback vanuit docenten, ouders en leerlingen is voor ons belangrijk. Om deze reden is Malmberg in 2019 een meldpunt voor gevoelige onderwerpen gestart. De feedback die Malmberg  hier ontvangt wordt uiterst serieus behandeld en wordt altijd van een reactie voorzien.We beoordelen per reactie in welke mate we de gewenste aanpassingkunnen doorvoeren.

Onze lesmethoden worden met veel zorg en betrokkenheid ontwikkeld. De aansluiting van onze lesmaterialen op een steeds veranderende samenleving heeft onze permanente aandacht. Daarnaast zien we het als een grote verantwoordelijkheid onze methoden realistisch en gebalanceerd te laten aansluiten op de belevingswereld van leerlingen en studenten.  

Contact

Neem voor vragengerust contact met ons op via marlou.lauwen@malmberg.com. We beantwoorden uw vraag graag.