De week van Benjamin


7 april 2020

Deze week volgen we Benjamin. Hij vertelt meer over het afstandsonderwijs vandaag de dag. Graag stellen we hem aan je voor.

Wie is Benjamin?

Benjamin Mooiman (27) woont in Zwolle

Hij geeft les op het Deltion College. Hij begon daar als docent Anatomie en Fysiologie. Momenteel geeft hij ook Zorg en Technologie, medisch rekenen en projecten. Van alles wat dus! Binnen de opleiding Verzorgende IG geeft hij voornamelijk les in de theoretische vakken.

Studeerde voor Docent biologie. Hij heeft echter nooit (na diplomeren) op een Middelbare School gewerkt. Hij vond zijn liefde in het mbo.

Zou graag in de toekomst meer willen leren over coaching. ‘De rol van de leercoach is nu erg belangrijk. Het helpen van een student door met hem/haar het gesprek aan te gaan en vervolgens zelf oplossingen te laten bedenken, dat vind ik erg waardevol.’

Gaf zijn eerste les op afstand 4 jaar geleden tijdens zijn LIO toen ze bij het Deltion College een pilot ‘afstandsleren’ draaiden. In de tussentijd heeft Benjamin trainingen gegeven om collega’s te helpen in het vormgeven van het online lesgeven. 

8 april 2020

Eerste les op afstand

Vandaag blikken we met Benjamin terug op de afgelopen weken waarin hij en zijn team de klok rond werkten om het afstandsonderwijs vorm te geven.

Er is een hoop gebeurd de afgelopen weken. We hebben docenten ontzettend hard zien werken om het onderwijs op afstand vorm te geven. Kun je me vertellen hoe jij de afgelopen tijd hebt ervaren? Je kreeg het nieuws en toen? Toen ben ik gelijk met mijn team gaan kijken hoe we het afstandsleren moesten in gaan richten voor ons eigen onderwijs. We hebben besloten om dat via Teams te gaan doen. Later op de dag had ik een bijeenkomst met de blended coaches en media ondersteuning. Vanuit het MICT (media informatie leren & ict), een mediatheek waar veel informatie te halen is, er is een taskforce samengesteld om de docenten te trainen in het werken met Teams. De begin fase was echt gericht op het contact leggen. Die donderdag hebben we het eerste contact gelegd met de studenten en de week erna zijn we begonnen met groepsvergaderingen en beeldbellen met SLB klassen. Daarnaast zijn we goed gaan nadenken over hoe we de lesstof moesten aan gaan bieden. Hoe biedt je goede instructie? Wat verwachten we van studenten? Sommige studenten waren van dag één al online aan de slag terwijl anderen nog moesten ontdekken dat er online nog iets ging gebeuren.

 

Kwam het voor jullie als verrassing of zag je het aankomen? Het was niet dat we ons er al op hadden voorbereid. Maar omdat het Deltion groot is en veel investeert in innovatie, hebben we best wel wat in huis qua digitale ondersteuning. Hierdoor hebben we erg snel kunnen schakelen. Elke dag waren er trainingen en werd er gewerkt aan een platform met instructies en open leermaterialen. We hadden al een ‘tegel’ op de website waar zowel docent als student een verzameling aan materiaal voor afstandsonderwijs kon vinden. Dit is de laatste weken ontzettend aangevuld.

 

Wat vond je de grootste uitdaging van de afgelopen weken?

Om met alle studenten contact te krijgen en hen het gevoel te geven dat ze gezien worden. Je bent zoveel aan het beeldbellen en spreekt zoveel collega’s en studenten, dat wanneer een student zelf niet vraagt om contact het er snel bij in schiet. De wat stillere studenten die zelf niet (vechten) vragen voor de aandacht raken snel uit het oog. Ik denk dat het erg belangrijk is dat we juist ook in deze drukke tijd contact op blijven zoeken.

 

Hoe helpen en ondersteunen jullie elkaar momenteel?

In plaats van één keer in de week hebben we momenteel twee keer in de week een vergadering zodat iedereen wat vaker dingen kan voorleggen. We bellen ook veel onderling. Ik denk dat het sociale aspect nog wat is weggevallen. Ik sprak net al een collega en hadden het over videobellen tijdens de lunch. Hier is het helaas nog niet van gekomen. Dat mis ik wel. We proberen via de App ook leuke dingen met elkaar te delen. Het is wel heel anders dan normaal.


9 april 2020

Aan de slag

Hoe gingen de studenten om met de omschakeling? Heel wisselend. Over het algemeen vind ik dat ze het erg goed oppakken. Maar ik heb ook studenten die er pas na twee weken achter kwamen dat we online lessen aanboden. De mindset van de student zal moeten veranderen in deze situatie. Ze moeten nu zelf de touwtjes in handen nemen.


"De mindset van de student zal moeten veranderen in deze situatie"

Hoe onderhoud je het contact met je studenten?

We hebben de uren enigszins gereduceerd zodat de studenten niet de hele dag achter hun laptop zitten. We starten gezamenlijk op. Vervolgens doe ik mededelingen en geef eventueel instructie voor een les. Dan gaan de studenten zelf aan de slag en neem ik individueel contact op met studenten. Ik merk dat beeldbellen belangrijk is voor het contact. Het in beeld zijn geeft een impuls om in de actie stand te komen en fatsoenlijke kleren aan te trekken. In grote groepen hebben ze nog wel eens weerstand om hun camera aan te zetten. Één op één komt het wel eens voor dat een student niet wil omdat ie nog in zijn badjas zit. Dan zeg ik wel dat dit de volgende keer anders moet. Het zijn gewoon schooluren. Het is natuurlijk even wennen, maar mocht deze periode langer gaan duren, is een ritme wel erg belangrijk. Opstaan, douchen en naar school gaan, alleen ga je dan dus niet naar school. Onderling missen studenten ook een sociale factor, dat is wel erg jammer. Het zou goed zijn als studenten ook onderling kunnen overleggen en feedback kunnen geven. Dat is een belangrijke component binnen het online onderwijs maar nog lastig vorm te geven.


Hoe werk jij tijdens een online les? Meestal deel ik een presentatie en probeer zo veel mogelijk interactie te zoeken. Ik geef uitleg en probeer tussendoor vragen in de chat te beantwoorden. Deze instructie probeer ik kort te houden. De interactie creëer ik bijvoorbeeld door een quiz te maken in Microsoft Forms. Daarna volgt een moment van individueel opdrachten maken. In het geval van Take Care kan dit natuurlijk online gemaakt worden, dus dat is mooi.
Hoe motiveer je je studenten voor zorg en welzijn gedurende deze periode? Ik geloof niet veel anders dan anders. Het is vooral belangrijk dat je een goede relatie hebt met elkaar en dat je als docent de stof interessant maakt. Dit betekend; dicht bij hun belevingswereld of de stof in beroepscontext plaatsen. Ik denk dat die principes hetzelfde zijn voor zowel offline als online onderwijs, je moet alleen opzoek naar welke technologie je inzet om het online uit de verf te laten komen.  

"Er zijn studenten die zelf kinderen hebben die momenteel thuis zitten, waardoor stage lopen onmogelijk is."


Hoe gaat het momenteel met de bpv stages?Erg wisselend. Ik weet dat een aantal instellingen hebben gezegd dat ze momenteel de begeleiding niet kunnen bieden omdat het zo druk is. Maar bij andere stage adressen wordt juist gevraagd of ze extra stage mogen lopen. Ook zijn er studenten die zelf kinderen hebben die momenteel thuis zitten, waardoor stage lopen onmogelijk is. Ook hoor ik studenten die nog weinig merken van de huidige situatie. Maar dat ligt er ook heel erg aan het beleid van organisaties.


We zijn nu een aantal weken verder sinds de eerste online les. Welke uitdagingen voorzie jij nog voor de komende tijd? Ik denk dat het nu heel belangrijk is dat we in gaan steken op de kwaliteit van de lessen met een focus op de didactiek. Het contact is nu gelegd, nu moeten we de kwaliteit van de informatie overdracht op niveau krijgen en zorgen dat de studenten actief kunnen leren.


14 april 2020

Tips van Benjamin

Tot slot vertelt Benjamin over hoe hij het thuis werken ervaart en deelt hij met ons zijn blik op de toekomst.

Jij bent ook blended coach, heb jij tips en tricks hoe je blended teaching vorm kunt geven in deze tijd?

De uitdaging wordt om de student betrokken te houden. Orde houden heeft niet zoveel zin in een online les, je hebt namelijk minder invloed in de huiskamers van de studenten. Betrokkenheid bij de les door middel van interactie is denk ik van belang. En hou het kort! Probeer ook niet krampachtig vast te houden aan het vaste rooster, pak je ruimte en kijk wat online werkt. Misschien moet je wel zeggen we gaan nu even offline of we maken de dag wat minder lang.

"Probeer niet krampachtig vast te houden aan het vaste rooster, pak je ruimte en kijk wat online werkt."

Veel docenten geven aan dat online toetsen een uitdaging is. Hoe pak jij dit aan?

In eerste instantie hadden wij hebben besloten om niet te gaan toetsen deze periode. Nu de periode van thuiswerken verlengt is moesten we de klassen die aan het afronden zijn de mogelijkheid bieden dit ook te doen. Nu toetsen we wel thuis met de wetenschap dat studenten waarschijnlijk hun boek erbij gaan gebruiken. De insteek wordt wel anders. Als team kun je nadenken over het doel van de formatieve toetsen die je aanbiedt. Misschien gaan we naar alternatieven zoals een creatieve opdracht of een ander programma om het toetsen vorm te geven.

 

Niet alleen voor de studenten is het thuis werken een uitdaging, ook voor de docent natuurlijk. Hoe geef jij het thuiswerken vorm?

Dat is soms wel pittig inderdaad. Op het begin kon ik uren achter elkaar berichten blijven typen. Je krijgt heel veel mails, berichten in Teams, oproepen op Skype en dan heb je ook nog de Whatsappgroep met collega’s. Soms wordt ik wel overspoeld. Ik probeer wel vaste pauzes in te lassen op een dag. Ook probeer ik, als ik een bepaalde klas niet heb op een dag, de vragen van deze klas even te laten voor wat ze zijn en deze op een later moment te beantwoorden. Mijn insteek is: als ik op school niet bereikbaar zou zijn, dan ben ik het nu ook niet.


Wat verwacht jij dat de lange termijn effecten gaan zijn op het onderwijs van de huidige situatie?

De ontwikkelingen gaan normaliter traag, nu ontwikkelen dingen zich in sneltreinvaart. Dat geeft wel aan hoeveel er eigenlijk mogelijk is en hoeveel je kan bereiken als je je ergens toe zet. Ik denk dat de digitale infrastructuur een hele boost krijgt. Ik denk dat sommige onderdelen zelfs nog wel beter gaan online.
Je kunt bijvoorbeeld lessen opnemen. We gaan op school nu het programma LessonUp aanschaffen. Met dit programma kun je je lessen interactiever maken door opdrachten te geven tussen de slides door. Dat soort systemen maken het onderwijs veel interactiever en leuker. Voor de toekomst denk ik dat het prima kan werken om een dag in de week thuis onderwijs aan te gaan bieden. Bijvoorbeeld om de spits te ontlasten, lokalen tekorten op te lossen of gekke schooltijden te voorkomen.


Moeten de studenten zich zorgen maken? Over het algemeen niet. Over de praktijk vakken maak ik me echter wel een beetje zorgen. Niet eens zozeer in de zorg. Hier kunnen ze nog veel stage kunnen lopen en doen ze nu juist waanzinnig veel ervaring op. Maar allerlei andere praktijk opleidingen waarbij de stages niet doorgaan, daarbij is het denk ik wel zorgelijk als je kijkt naar de vertraging die ze op kunnen lopen.

Daarnaast denk ik dat het ook een uitdaging is voor de studenten om meer regie te moeten gaan nemen. Studenten die gewend zijn om naar school te gaan, de les bij te wonen en vervolgens wel horen wat ze moeten doen, die zullen flink moeten gaan schakelen. Alle studenten die zelfstandig en bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen hoeven zich geen zorgen te maken.  

"We organiseren online kooklessen waarbij we studenten ingrediënten mee naar huis geven en online kooklessen geven zodat ze thuis kunnen leren koken."

Wat is het leukste wat je de afgelopen week hebt gezien aan initiatieven/ideeën voor afstandsonderwijs? Naast mijn werk bij Deltion help ik mee om in de avonden bijeenkomsten te organiserenvan Kennisnet in samenwerking met saMBO-ICT. Zij organiseren online workshops over lesgeven op afstand.Eerst zou er één bijeenkomst komen, inmiddels is er zoveel behoefte dat we drie bijeenkomsten per week doen. Van alle kanten worden er workshops georganiseerd die normaal alleen waren voor geïnteresseerden in het onderwerp. Nu moet iedereen en lukt het ook!

Een ander initiatief, wat ouder, maar nog wel erg leuk is zijn de online kooklessen welke we bij Deltion organiseren. De keuken waar kooklessen worden gegeven, werd vaak te druk. Toen zijn we studenten ingrediënten mee naar huis gaan geven, en online kooklessen gaan geven zodat ze thuis kunnen leren koken. Hiermee haalde je school meer in huis, waardoor de ouders ook meer mee kregen wat ze doen op school.

Om af te sluiten: waar ben je trots op, terugkijkend op deze periode?

Wat school betreft ben ik heel trots hoe snel deze ontwikkeling is doorgezet en dat er meteen een dijk aan ondersteuning stond. Binnen een dag werden er tientallen trainingen georganiseerd. Binnen een week was de hele school met ongeveer 17.000 studenten online. Dat vind ik heel bijzonder. Wat betreft ons team waren we al vrij vernieuwd bezig. We hebben deze studenten erg goed voorbereid om hun eigen onderwijs vorm te geven. Dat komt nu goed van pas.


Benieuwd naar andere ervaringen?

Wekelijks volgen we andere mensen in het middelbaar beroepsonderwijs om zo inspiratie en tips met jou te kunnen delen.

Terug naar het overzicht