Resetten plustaken mogelijk

Plustaken kunnen voortaan gereset worden. Dat betekent dat kinderen dezelfde taken nog een keer kunnen maken. Als leerkracht heb je in de Eigen taken bij Volgen een knop ‘wijzig’ om te kunnen:

  1. Toevoegen

  2. Verwijderen

  3. Resetten

Alleen taken die je kunt toevoegen, verwijderen of resetten komen in beeld.

Methodes:

  • De wereld in getallen 5 - basis digitaal
  • De wereld in getallen 5 - basis papier
  • Pluspunt 4 - basis digitaal
  • Pluspunt 4 - basis papier
Pluspunt