Verwerkersovereenkomst afsluiten

Stappenplan verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Malmberg wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen. Malmberg hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 4.0’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’. Als onderdeel van dit convenant hebben de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad samen met brancheorganisaties een ‘Model Verwerkersovereenkomst’ ontwikkeld. Stichtingen en schoolbesturen kunnen deze gebruiken om een verwerkersovereenkomst af te sluiten. De Verwerkersovereenkomst vormt tevens een onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn.

Stappenplan

Volg onderstaande stappen om een verwerkersovereenkomst af te sluiten:

  1. Vul hier uw aanvraag in met alle benodigde informatie.
  2. Malmberg controleert de aanvraag.
  3. Bij akkoord ontvangt u een vooraf ingevulde verwerkersovereenkomst via de Dienst Verwerkersovereenkomst.

Twijfelt u of dat het bestuur al een overeenkomst heeft met Malmberg? Dan kunt u dit altijd navragen doormiddel van een mail naar privacy@malmberg.nl met het bestuursnummer en de adres gegevens.

Hier kun je de verwerkersovereenkomsten inkijken:

Updates privacy bijsluiters

  • Augustus 2022: Verwerkersovereenkomst 3.0 is vervangen voor verwerkersovereenkomst 4.0
  • September 2021: De verwerkersovereenkomsten voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn aangepast. Bij de subverwerkers is aangevuld dat er zogeheten standard contractual clauses zijn afgesloten indien relevant.
  • Februari 2021: De verwerkersovereenkomsten voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn aangepast i.v.m.de vervanging van de tool Intercom door Zendesk
  • Juni 2020: De privacy bijsluiter behorende bij de verwerkersovereenkomst basisonderwijs is geactualiseerd. Deze actualisatie heeft betrekking op de migratie van een aantal methodes van het BAPS platform naar het nieuwe platform Bingel, per schooljaar 20-21. Verder zijn de verwerkersovereenkomsten van voortgezet onderwijs en MBO ook geactualiseerd. Deze actualisatie betreft de migratie van de methodes Gamma, Vita en Sensor van het LPP/Basketbuilders platform naar het MAX platform.

Vragen?

Stuur een mail aan privacy@malmberg.nl of bel: 073-628 7559.