Search

Verwerkersovereenkomst afsluiten

Stappenplan verwerkersovereenkomst

In de Verwerkersovereenkomst van Malmberg wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen. Malmberg hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 3.0’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’. Als onderdeel van dit convenant hebben de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad samen met brancheorganisaties een ‘Model Verwerkersovereenkomst’ ontwikkeld. Stichtingen en schoolbesturen kunnen deze gebruiken om een verwerkersovereenkomst af te sluiten. De Verwerkersovereenkomst vormt tevens een onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale leermiddelen van toepassing zijn. Hier kun je de verwerkersovereenkomsten inkijken:

Om het proces van afsluiten van de overeenkomst te faciliteren, maakt Malmberg gebruik van de tool Privacy Pro. Via deze tool kunnen we elk bestuur een grotendeels ingevulde en al door Malmberg ondertekende verwerkersovereenkomst 3.0 aanbieden.

Volg onderstaande stappen om met ons een verwerkersovereenkomst af te sluiten:

1.     ga naar https://malmberg.privacypro.nu/

2.     volg de instructies per scherm

De stappen die je doorloopt zijn:

-        controleren of voor je bestuur al een verwerkersovereenkomst is aangevraagd of afgesloten

-        aanvragen van de voor ingevulde overeenkomst

-        downloaden van de overeenkomst via een gepersonaliseerde link die we je toesturen

-        invullen van de nog ontbrekende informatie, zoals missende of ontbrekende BRIN-nummers

-        uploaden van de overeenkomst

Vragen?

Stuur een mail aan verwerkersovereenkomst@malmberg.nl of bel: 073-628 7559.