Verbeteringen online leeromgeving

Verbeteringen online leeromgeving De wereld van

Het team van De wereld van werkt voortdurend aan het verbeteren van de methode. In de zomer is een aantal verbeteringen in de online leeromgeving doorgevoerd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Onderbouw: In het onderdeel Test jezelf wordt het scherm in twee delen verdeeld (split screen) met links de bron en rechts de vraag. Dat zorgt voor meer overzicht op het scherm.
  • Havo/vwo bovenbouw: De nummering van de opdrachten is aangepast, zodat de nummering in de online leeromgeving gelijk loopt met het boek.