Tip: Versterk Jezelf

Versterk Jezelf in de online leeromgeving biedt leerlingen oefeningen en theorie over specifieke grammaticaonderwerpen op maat. Wanneer blijkt dat een leerling moeite heeft met een bepaald grammatica-onderdeel in een unit, wordt hij automatisch verwezen naar Versterk Jezelf. Heeft de leerling geoefend en heeft hij het onderwerp onder de knie, dan keert hij weer terug in de opdrachten bij de unit. De leerling kan in Versterk jezelf ook pro-actief oefenen met grammatica-onderwerpen die hij lastig vindt, of je kunt de leerling naar specifieke onderdelen verwijzen om op niveau te oefenen.In de docentlicentie, van de online leeromgeving, kan je in het dashboard Versterk Jezelf zien wat iedere leerling heeft gedaan en wat daarvan de resultaten zijn. Bekijk Versterk Jezelf of probeer het eens uit met je leerlingen.