Ontwikkelingen bij scheikunde

Online werken met Nova Steeds meer docenten en leerlingen gebruiken Nova (deels) online. Bij docenten zijn vooral de resultatenoverzichten populair evenals de informatie die wordt verkregen dankzij de Voorkennistoetsen aan het begin van ieder hoofdstuk. Leerlingen zijn vooral te spreken over Voorkennistoets, feedback bij de opgaven, Test Jezelf met koppeling naar leerdoelen en de Flitskaarten (testen van begrippenkennis). Zowel docenten als leerlingen zijn zeer tevreden over de toegankelijkheid: ‘het’ doet het altijd!

Vmbo bovenbouw Vakdidactici en beleidsmakers hebben de wens het examenprogramma nask 2 te actualiseren. De wijze van herziening kan gevolgen hebben voor de syllabus. Dat betekent dat lesmethoden op termijn aangepast dienen te worden. In samenwerking met SLO heeft Malmberg onderzoek uitgevoerd onder docenten. Het gros van hen is best tevreden met het huidige programma. Op dit moment bekijkt CvTE de resultaten van het onderzoek en de adviezen van verschillende gremia. Havo/vwo bovenbouw In schooljaar 2016/17 heeft SLO een zogenaamde eindmeting gehouden onder docenten over het nieuwe examenprogramma. De resultaten zijn overwegend positief, al is 44% van de docenten in tijdnood gekomen bij voorbereiding op het CE; ruim de helft vindt het programma dan ook overladen. Er is behoefte aan nascholing over met name nieuwe onderwerpen in de syllabus (bijvoorbeeld groene chemie), contexten, toetsing (redeneervragen) en DOT’s voor contact met collega’s. Het rapport vind je hier .

Whitepaper leesbevordering en literatuureducatie