Ontwikkelingen bij natuurkunde

OnderbouwDe komende jaren worden de online mogelijkheden bij Nova fors uitgebreid. Zo komen er Voorkennistoetsen bij alle hoofdstukken en wordt er – vaak specifieke – feedback bij opgaven gegeven. Ieder hoofdstuk sluit af met een opdracht, waarbij de leerlingen leren op verschillende manieren een samenvatting te maken. Op basis van big data zijn de opgaven geëvalueerd, waardoor objectieve analyse mogelijk is en specifieke opgaven verbeterd worden. Vmbo bovenbouwVakdidactici en beleidsmakers hebben de wens het examenprogramma nask 1 te actualiseren. De wijze van herziening kan gevolgen hebben voor de syllabus. Dat betekent dat lesmethoden op termijn aangepast dienen te worden. In samenwerking met SLO heeft Malmberg onderzoek uitgevoerd onder docenten. Het gros van hen is best tevreden met het huidige programma. Op dit moment bekijkt CvTE de resultaten van het onderzoek en de adviezen van verschillende gremia. Havo/vwo bovenbouw In schooljaar 2016/17 heeft SLO een zogenaamde eindmeting gehouden onder docenten over het nieuwe examenprogramma. De resultaten zijn overwegend positief, al geeft circa 50% van de docenten aan dat men behoefte heeft aan meer/betere computerfaciliteiten. Ruim de helft van de docenten vindt het programma overladen. Er is behoefte aan nascholing over met name quantummechanica en toetsing. Het rapport vind je hier .

Whitepaper leesbevordering en literatuureducatie