Ontwikkelingen bij biologie

Online werken met Biologie voor Jou Steeds meer docenten en leerlingen gebruiken Biologie voor Jou (deels) online. Bij docenten zijn vooral de resultatenoverzichten populair evenals de adaptieve trainers om leerlingen op het juiste niveau te houden. Leerlingen zijn vooral te spreken over feedback bij de opgaven, Test Jezelf met koppeling naar leerdoelen en de Flitskaarten (testen van begrippenkennis). Zowel docenten als leerlingen zijn zeer tevreden over de toegankelijkheid: ‘het’ doet het altijd!

Onderbouw Met name in de onderbouw is Biologie voor Jou flink op de schop gegaan. Dat is gebeurd na overleg met expertpanels van docenten en een uitgebreide analyse van de leerlijnen. Er is meer expliciete aandacht voor samenhang binnen het vak en, waar nodig, verdieping. Aan de hand van big data werd inzichtelijk welke opgaven verbeterd dienden te worden. Daarnaast is er een vaardigheden leerlijn ontwikkeld. Het feit dat leerlingen hun boeken mogen houden en er dus in mogen schrijven of markeren, wordt door het veld omarmd. Havo/vwo bovenbouw In schooljaar 2016/17 heeft SLO een zogenaamde eindmeting gehouden onder docenten over het nieuwe examenprogramma. De resultaten zijn overwegend positief, al geeft 70% van de docenten aan dat de beschikbare tijd voor CE èn die voor SE onvoldoende is. Zij noemen met name het toenemend belang van samenhang binnen het vak als belangrijkste vernieuwingsaspect. Volgens ongeveer de helft van de respondenten zijn er onvoldoende computerfaciliteiten op hun school. Er is behoefte aan nascholing over met name het zelf maken van goede toetsen. Het rapport vind je hier .

Whitepaper leesbevordering en literatuureducatie