NIEUW: Extra inoefenopdrachten  

Waarom zijn er weinig inoefenopdrachten bij Nova Nask1? Dit is een vraag die we vaak krijgen. Vanaf schooljaar 2023-2024 staan bij Nova Nask1 in leerjaar 3 en 4 extra oefenopdrachten die gericht zijn op reken- en formulevaardigheden. Bovendien werken ze toe naar eindexamenniveau.   

Speciaal voor leerlingen die deze vaardigheden extra willen inoefenen, staan er per hoofdstuk voor de relevante leerdoelen 10 extra (deel)opdrachten. Ze zijn specifiek gemaakt voor elk niveau. In leerjaar 3 vind je ze in de relevante hoofdstukken en in leerjaar 4 bij álle hoofdstukken, ook om de leerlingen zoveel mogelijk te kunnen laten oefenen voor het eindexamen.   

Er zijn aparte werkbladen voor vmbo-gt, vmbo-k en vmbo-b. Omdat het belangrijk is dat leerlingen leren om de uitwerkingen uit te schrijven, staan deze opdrachten in werkbladen die gemakkelijk te printen zijn. Ze staan zowel voor leerlingen als voor docenten online. De uitwerkingen staan alleen in de docentenomgeving.  

3b 3k 3gt
H1 x x x
H2 x
H3 x x
H4 x
H5 x
H6 x x
H7 n.v.t.  x x
H8 n.v.t. 
4b 4k 4gt
H9 x x x
H10 x x x
H11 x x x
H12 x x x
H13 x x x
H14 x x x
H15 x x x
H16 x x x

In het leerlingmateriaal staan de werkbladen bij de hoofdstukken in een aparte paragraaf. 

Docenten vinden de werkbladen ook in de Lesstof en daarnaast, met de uitwerkingen in het docentenmateriaal: