Literature Pack

In de docentenomgeving van Of Course vind je ook het Literature Pack: opdrachtkaarten die je in kunt zetten voor het behandelen van literatuur in de klas, ontwikkeld door Connelie Klijn. De literatuuropdrachten in het Literature Pack© helpen lezers een beeld te krijgen van de interactie tussen schrijver, lezer, cultuur en tekst. Lezers worden uitgedaagd zelf vragen te stellen en leeservaringen te delen met anderen. 

Uitgangspunt een meervoudige benadering van literaire teksten
De opdrachtkaarten in Literature Pack hebben als uitgangspunt een meervoudige benadering van literaire teksten: een tekstgerichte-, contextgerichte-, lezersgerichte- en een taalgerichte benadering. Leerlingen kunnen zelfstandig of in groepjes werken met deze opdrachtkaarten. Per opdrachtkaart wordt de samenwerkingsvorm aangegeven en er wordt verteld op welke soort literaire werken de opdrachten van toepassing kunnen zijn: proza, poëzie, toneel. 

Onderdelen Literature Pack
De opdrachtkaarten in Literature Pack zijn onderverdeeld in 2 categorieën: 

  • Report cards (4 Book Report cards, 5 Drama Report cards, 4 Poetry Analysis cards, 4 Short Story Analysis cards);
  • Activity cards (7 Online cards, 6 Writing cards, 8 Discussion cards).

Daarnaast kunnen leerlingen Focus cards als naslagwerk gebruiken, te weten Literary Terms cards en 18 Literary Period cards. De informatie op de literary terms cards en literary period cards komt overeen met informatie die gebruikt wordt in Of Course! voor 4, 5 en 5 vwo/gymnasium. 

Meerdere werkvormen mogelijk
Leerlingen kunnen zelfstandig of in groepjes werken aan de opdrachten. Per opdrachtkaart wordt de samenwerkingsvorm aangegeven en er wordt verteld op welke soort literaire werken de opdrachten van toepassing kunnen zijn: proza, poëzie, toneel.Docenten zijn vrij om te bepalen of en welke literaire werken klassikaal behandeld worden en of de leerlingen zelfstandig literaire werken kiezen en lezen. Deze methode is dusdanig vrij ontwikkeld dat meerdere werkvormen mogelijk zijn. Je vindt Literature Pack in de docentomgeving bij het onderdeel docentmateriaal. Naast de opdrachtkaarten vind je hier een handleiding bij Literature Pack. 

Whitepaper leesbevordering en literatuureducatie