Leren door jezelf te toetsen

De leeromgeving ondersteunt leerlingen die zichzelf willen toetsen met drie hulpmiddelen: Woordtrainer, Test Jezelf en Oefentoets.Met de Woordtrainer kunnen leerlingen hun woordenschat oefenen en testen. De leerling ziet op een kaartje een woord (al dan niet in een contextzin) en noteert op de kaart de Nederlandse betekenis of de vertaling. Of er wordt een woord uitgesproken waarvan de leerling de juiste spelling moet noteren. Door te klikken wordt het kaartje omgedraaid en wordt de oplossing getoond. Leerlingen kunnen oefenen tot ze alles goed hebben.Een Test jezelf is een reeks gesloten vragen over de behandelde grammatica en woordenschat van een les. De Test jezelf is adaptief: als de leerling moeite heeft met een bepaald leerdoel, worden er automatisch extra vragen over dit leerdoel aangeboden.De Test jezelf kan één keer door een leerling worden gemaakt. Daarna zijn alle vragen uit die Test jezelf beschikbaar in de Oefentoets. De Oefentoets kun je eindeloos blijven maken.