Last van een overladen programma?

Last van een overladen programma?

Naar aanleiding van klachten over de overladenheid van de nieuwe examenprogramma’s heeft slo de lesmethoden laten onderzoeken. Het onderzoek bestond uit een telling van aantal onderwerpen/pagina’s aan de hand van syllabus en handreiking. De concept onderzoeksresultaten zijn: Nova biedt het minste aantal pagina’s, ook aan ‘uit CE’ (niet meer verplicht). Het tweede deel van het onderzoek was een lerarenpanel. Nova kwam naar voren als de meest actuele methode, mede dankzij voorbeelden uit het bedrijfsleven. Ook is het goed dat bepaalde onderwerpen al in leerjaar 3 worden geïntroduceerd, zodat het programma minder overladen is in de bovenbouw. Zodra het onderzoek gereed is, delen we de bevindingen graag met je.