Herziening curriculum is noodzaak!

Herziening curriculum is noodzaak!

Ook CvTE ziet in dat het curriculum vmbo verouderd is. Daarom wordt aan bijstelling gewerkt.Stichting c3, slo en Malmberg pleiten al jaren voor actualisering van het vmbo curriculum. Inmiddels is dat opgepikt door OCW en CvTE: het curriculum wordt geactualiseerd met aandacht voor specifieke vmbo-accenten, binnen het bestaande examenprogramma. De nieuwe onderwerpen duurzaamheid (in de dagelijkse omgeving), energie, klimaatverandering en CO2- en NOx-problematiek komen ook in het nieuwe examenprogramma aan de orde.Zodra we meer weten over de bijstelling van het curriculum delen we deze informatie graag met je.