Handig: Leerdoelenoverzichten

Leerdoelen per paragraaf

Voor nask1 hebben we een leerdoelenoverzichten gemaakt. Voor de onderbouw zijn de leerdoelenoverzichten opgenomen in de boeken. De leerdoelen zijn ingedeeld per paragraaf van het boek. Achter ieder leerdoel staat of het leerdoel een link heeft met een einddoel uit de Syllabus Centraal examen. Indien een leerdoel een link heeft met vmbo K, dan staat er een K achter het leerdoel, heeft het leerdoel een link met vmbo GT, dan staat er een T achter het leerdoel. Indien er een link is, dan is de het desbetreffende nummer uit de syllabus opgenomen. Is dit niet het geval, dan staat er een “-“ achter het leerdoel.

In het geval van domeinen die alleen verplicht zijn op het schoolexamen, is een link gezocht met de leerdoelen voor de staatsexamenkandidaten. Download hieronder de leerdoelen: