Een nieuwe syllabus... Praktische Economie is er klaar voor

Hulp op weg naar de nieuwe syllabus

In mei 2023 doen de eerste vwo-leerlingen examen volgens de nieuwe syllabus. Malmberg helpt je graag bij een optimale voorbereiding. Natuurlijk zijn alle wijzigingen verwerkt in de nieuwe Praktische Economie, die vanaf komend schooljaar beschikbaar is. Malmberg organiseert 4 regionale masterclasses, waarin auteur en hoogleraar Jeroen Hinloopen de vernieuwingen toelicht en vertaalt naar je lespraktijk. Natuurlijk komen we graag bij je langs.De herziene syllabusDe herziene syllabustekst voor vwo is in juni 2019 gepubliceerd. In mei 2023 doen de eerste vwo-leerlingen examen volgens deze nieuwe syllabus. De 2 macro-economische domeinen H en I zijn het meest veranderd, en daarvoor is in Praktische Economie dan ook een geheel nieuwe tekst geschreven.Voor havo is in het najaar 2019 een veldraadpleging gestart. Ook voor havo is de verwachte examendatum 2023.Meer informatie over de syllabi, lees je hier .

Masterclasses

Prof. Dr. Jeroen Hinloopen geeft in het vroege voorjaar van 2020 op vier locaties een masterclass over de nieuwe syllabus vwo. Jeroen Hinloopen is auteur en eindredacteur van Praktische Economie en vanuit zijn positie als hoogleraar en onderdirecteur van het Centraal Planbureau zeer goed op de hoogte van de economische theorie die de basis is van de nieuwe syllabus. Hij was betrokken bij eerdere examenprogramma’s en heeft veel ervaring in het vertalen van de exameneisen naar eigentijds, contextgericht lesmateriaal dat goed aansluit bij de lespraktijk. In de masterclasses zal Jeroen Hinloopen in gaan op de wetenschappelijke én praktische achtergronden van de nieuwe syllabus en de toepassing ervan in de klas toelichten. Meer informatie volgt in het nieuwe jaar.

Hulp bij het maken van je PTA

Onze portfoliomanagers helpen je hier graag bij. Neem contact op met de portfoliomanager.

Meer weten? Maak een afspraak met je accountmanager en we komen graag bij je langs.