Alle methodes voor geschiedenis

Voor het vak Geschiedenis bieden wij de lesmethode Memo. Zowel voor de onderbouw als voor vmbo bovenbouw en havo/vwo bovenbouw.

Memo maakt leerlingen vertrouwd met de grote lijnen van de geschiedenis. Naast de historische kennis ontwikkelen ze hun historische vaardigheden en leren ze hoe verhalen over het verleden tot stand komen en hoe belangrijk het is om kritisch met zulke verhalen om te gaan - het ‘historisch denken’. De heldere teksten, de systematische training in historisch denken, de boeiende opdrachten en uitdagende oefeningen stellen leerlingen in staat om zich uitstekend voor te bereiden op het proefwerk en examen. Met mooi beeldmateriaal en uitdagende opdrachten komt geschiedenis tot leven!

Vmbo bovenbouw


Naar vmbo bovenbouw

Havo/vwo bovenbouw


Naar havo/vwo bovenbouw