Alle methodes voor biologie

Biologie voor jou is een boeiende methode waarmee leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau kunnen werken, zeker door de aangescherpte structuur. Leerlingen leren samenhang in de biologie zien en er is een heldere practicumleerlijn voor ontdekkend leren en onderzoeken. Laat leerlingen ervaren hoe leuk biologie is.

Vmbo bovenbouw


Naar vmbo bovenbouw

Havo/vwo bovenbouw


Naar havo/vwo bovenbouw