Rekenonderwijs van de toekomst

Rekenonderwijs van de toekomst

Onze rekenmethodes zijn gebouwd op 8 pijlers. Om goed vertrouwd te raken met je nieuwe methode, lichten we deze pijlers in de loop van het schooljaar toe met video's en masterclasses. En je krijgt extra hulpmiddelen die je in de les kunt inzetten.

De 8 pijlers van het rekenonderwijs

Directe instructie

Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelfstandig nadenken.

Meer info

Hoofdfasenmodel

Sterke opbouw van leerlijnen: leg eerst een solide fundament en bouw dan verder. Voor iedereen eerst de basisstrategie!

Meer info

Drieslagmodel

Rekenen is meer dan alleen uitrekenen: signaleer met de drieslag.

Meer info

Digitaal werken

Doordacht digitaal: automatisch opgaven op maat voor elk kind met behulp van geadvanceerde technologie.

Meer info

Differentiatie referentieniveaus

Verfijnde differentiatie in onder- en bovenbouw: breng elk kind naar het eindniveau dat past bij het geadviseerde vervolgonderwijs.

Binnenkort beschikbaar

Veel oefenen

Veel oefenen: besteed ruimschoots aandacht aan het oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden.

Meer info

21e eeuwse vaardigheden

Volop aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: creëer structureel ruimte om het wiskundig denken te ontwikkelen.

Binnenkort beschikbaar

Zichtbaar leren

Zichtbaar leren: maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Binnenkort beschikbaar

Directe instructie

Een genuanceerde kijk op het directe instructiemodel: leer kinderen zelfstandig nadenken

Wanneer kinderen een nieuwe rekenstrategie leren is het belangrijk dat ze een directe instructie krijgen van de leerkracht. Zo leren ze sommen efficiënt uit te rekenen. Daarom reikt de leerkracht de strategie aan, legt deze uit, doet het voor en denkt daarbij hardop na. Deze rekenstrategieën liggen op de horizontale as van het drieslagmodel.

Als de kinderen de strategie kennen, worden ze uitgedaagd om zelfstandig na te denken en gaan ze direct zelf aan de slag met nieuwe opdrachten op de schuine assen van het drieslagmodel: betekenis verlenen en reflecteren. In de video wordt dit nader toegelicht.

Kwaliteitskaart als hulpmiddel

Werken met het drieslagmodel betekent dat er in de lessen steeds nadruk op een andere as ligt. Dit vraagt om verschillende instructiemodellen. Om je hiermee op weg te helpen kun je op Mijn Malmberg kwaliteitskaarten downloaden. Met deze kaarten kun je de instructiemodellen makkelijk toepassen.

Download de kwaliteitskaart op Mijn Malmberg

De kwaliteitskaarten en de handleiding voor De wereld in getallen en Pluspunt kun je downloaden op Mijn Malmberg.

*Arjanne Hoogerman is Onderwijskundige bij Malmberg. Martijn de Wit is methodespecialist bij Malmberg.

Hoofdfasenmodel

Sterke opbouw van leerlijnen: leg eerst een solide fundament en bouw dan verder. Voor iedereen eerst de basisstrategie!

Leren rekenen kun je zien als een bouwwerk. Eerst moet een solide fundament worden gelegd. Hierop wordt van onder naar boven stevig doorgebouwd. Een ontbrekende steen of ontbrekend cement in de onderste lagen resulteert in een wankel bouwwerk. Met het gevaar van instorten. De leerlijnen in De wereld in getallen en Pluspunt zijn daarom opgebouwd volgens de vier fasen uit het hoofdfasenmodel. De kern van dit model is dat je niet naar een volgende fase gaat voordat de huidige fase is afgerond. Zo wordt gewerkt aan een stevig fundament.

Drieslagmodel

Rekenen is meer dan alleen uitrekenen: signaleer met de drieslag.

Een belangrijk doel van goed reken- wiskundeonderwijs is het ontwikkelen van functionele gecijferdheid voor alle kinderen. Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel, maar rekenen is meer dan dat. Het gaat ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. Het drieslagmodel is een observatiemodel waarmee de onderwijsbehoeften van een kind in kaart kunnen worden gebracht.

* Arlette Buter is conceptauteur van De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4.

Veel oefenen

Besteed ruim aandacht aan oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden

Uit onderzoek blijkt dat een goede beheersing van de basisvaardigheden voor rekenen noodzakelijk is om achterstanden bij rekenen en wiskunde te voorkomen. Veel kinderen blijken de basisvaardigheden inadequaat of helemaal niet te hebben geautomatiseerd. Dat levert hiaten in de basiskennis op en zo ontstaan achterstanden. Deze achterstand kan oplopen tot twee à drie jaar of zelfs leiden tot blijvende tekorten. Bekijk de Masterclass van Arlette Buter* waarin ze een toelichting geeft op de verschillende modellen die ingezet worden in de methodes De wereld in getallen en Pluspunt: het drieslagmodel, het handelingsmodel en het hoofdfasenmodel.

* Arlette Buter is conceptauteur van De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4.

Doordacht digitaal

Automatisch leerdoelen en opgaven op maat voor elk kind met behulp van unieke adaptieve technologie.

Denk goed na over waar digitaal van meerwaarde kan zijn voor jouw onderwijs. Dat kan per school, en zelfs per leerkracht, anders zijn. In de methodes De wereld in getallen en Pluspunt wordt die afweging ook steeds gemaakt en roepen we je op om kritisch te blijven. Zeker bij de instructie.

Voordat je aan de slag gaat is het belangrijk om jullie visie op digitalisering vorm te geven. Dat kun je samen met je team doen met behulp van een praktische werkvorm. Download de posters die je hierbij kunt inzetten op Mijn Malmberg.

In de lessen in Pluspunt en De wereld in getallen hebben we het TPACK model gebruikt om keuzes te maken over de inzet van ICT. In Praxis bulletin heeft eerder een artikel gestaan over digitalisering en het TPACK model. Je kunt het artikel hier lezen. De digitale onderdelen van De wereld in getallen en Pluspunt vind je in Bingel. Hèt adaptieve en gepersonaliseerde systeem om het beste uit ieder kind te halen.

In deze video vertellen Arjanne Hoogerman en Martijn de Wit* over hoe je aan de slag kunt gaan met digitalisering in je school en wat de impact en mogelijkheden zijn van digitalisering op je rekenonderwijs.

*Arjanne Hoogerman is Onderwijskundige bij Malmberg. Martijn de Wit is methodespecialist bij Malmberg.

Heb je extra hulp nodig?

Stuur een mail

We antwoorden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen.
Mail ons

Bel ons

We zijn er voor je op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur voor vragen over inloggen, storingen en onderhoud. Vanaf 8.30 uur kun je terecht voor andere vragen. Bel ons op 073 628 8722.

Twitter

We zijn online op werkdagen van 8:00 - 17:00 uur.
@malmberghelpt