Werken bij Bureau ICE

Werk jij mee aan de nieuwe generatie toetsen en examens?

Bureau ICE is een onafhankelijke specialist in toetsing en examinering en bouwt verder aan deze expertise door internationale samenwerking, onderzoek en het uitwisselen van kennis over onderwijs en toetsing. Bureau ICE maakt onderdeel uit van Sanoma Learning, een belangrijke Europese leverancier van (digitale) leeroplossingen. Bij Bureau ICE zijn wij ervan overtuigd dat ieder lerend mens zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Wij maken daarom al 25 jaar eerlijke toetsen en examens van hoge kwaliteit voor onderwijs en overheid: zoals ons digitale toetssysteem TOA, het Staatsexamen NT2 en de IEP Eindtoets, voor leerlingen in groep 8. Ook geven wij trainingen en voeren wij projecten uit voor onderwijsgevers om hen (nog) beter te maken in het eerlijk beoordelen van competenties.

Meer weten?

Kijk op de website van Bureau ICE voor alle actuele vacatures.