Momento

Momento

In 2018 lanceerden alle schoolleveranciers en grote uitgeverijen gezamenlijk een gratis overkoepelend dashboard voor het basisonderwijs: Momento. Inmiddels is Momento doorontwikkeld tot een volwaardig hulpmiddel voor de leerkracht.

Dashboard en digitale klassenmap in één

In nauwe co-creatie met leerkrachten zijn praktische en tijdbesparende functionaliteiten aan het dashboard toegevoegd die helpen om nóg meer uit je lesdag te halen. Zo maakt Momento in één oogopslag zichtbaar wat er vandaag speelt in jouw klas met de digitale klassenmap. Je ziet de geplande lessen en bijbehorende lesdoelen, belangrijke notities die je hebt gemaakt of door je duo-collega voor jou zijn achter gelaten én de voortgang van jouw leerlingen.

Het vernieuwde Momento is gratis beschikbaar voor alle scholen vanaf start schooljaar 2022/2023, maar nu al gaan de eerste scholen aan de slag in de nieuwe omgeving. Wil je vroegstarten met Momento, meld je dan aan!

Dashboard

Momento zorgt ervoor dat je altijd en overal inzichtelijk hebt wat de resultaten zijn van jouw leerlingen op het gebied van verwerken, oefenen en toetsen. Deze informatie helpt je in het beoordelen welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen mogelijk extra hulp, ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Daarnaast kun je zien welke oefening door veel van jouw leerlingen moeilijk gevonden werd.

Planning

Momento helpt je jouw schooljaar, lesweken en -dagen te plannen en organiseren. In een paar snelle stappen vul je eenmalig het basisrooster met vakantiedagen, studiedagen, feestdagen, activiteiten en toetsweken. Vervolgens maak je snel en eenvoudig de weekplanning van de groep(en) aan. Momento zet daarna automatisch elke dag de juiste lessen van de gebruikte methodes klaar.

Notities

Weg met rondslingerende post-its! In Momento voeg je heel eenvoudig digitale notities en observaties toe op de gewenste plek in de planning of bij een leerling. Zo zijn ze ook zichtbaar voor de duo-collega. De handige notitiefunctie ondersteunt je in een efficiëntere overdracht en dossieropbouw en het in kaart brengen van een compleet leerlingbeeld.

Momento past bij elke onderwijsvisie en methode

Door de groei van administratieve werkzaamheden is het prachtige vak van leerkracht onder druk komen te staan. Er is steeds minder tijd om de nodige aandacht aan een leerling te geven. Momento is ontwikkeld vanuit de wens om meer (digitale) ondersteuning te bieden aan leerkrachten, op basis van de volgende uitgangspunten.

  • De rol van de leerkracht staat centraal. Om recht te kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen, heb je altijd de kennis en ervaring van de leerkracht nodig. ICT en digitale analyses kunnen dit ondersteunen.

  • Momento werkt met alle (bekende) lesmethoden. Wij vinden dat elk schoolteam maximale keuzevrijheid moet hebben in content, type leermiddelen en tempo waarop ze hun (digitale) onderwijs in willen richten.
  • Gratis beschikbaar voor elke leerkracht. Elke leerkracht en leerling moet kunnen profiteren van de voordelen Momento.

Meer weten? Kijk op momento.nl