Motiveren, hoe doe ik dat?

De vijf dont's op het gebied van motiveren

Motivatie is belangrijk. Gemotiveerde studenten tonen meer inzet en komen daarmee tot betere prestaties. Om die reden schrijven we geregeld artikelen met daarin tips om studenten te motiveren. Maar weet je ook wat je als docent vooral niet moet doen? In dit artikel zetten we 5 dont’s voor je op een rijtje.

Enkele jaren geleden  signaleerde  de Inspectie van het Onderwijs dat een groot aantal Nederlandse leerlingen en studenten weinig gemotiveerd is om te leren. Daardoor liggen slechte schoolprestaties en vroegtijdig schoolverlaten op de loer. Als docent speel je een grote rol in het motiveren van leerlingen. Er zijn heel wat manieren om de motivatie van studenten te verbeteren, maar wat moet je vooral niet doen? Met de onderstaande vijf dont’s motiveer je leerlingen en studenten zeker niet!

1. De hele les aan het woord zijn.

‘Soms heb ik het gevoel dat ik een heel lesuur aan het luisteren ben. Vooral vroeg in de ochtend of na een pauze kan ik mijn hoofd er moeilijk bijhouden,’ zegt een student. Een docent die alleen maar aan het woord is, is zijn luisteraars halverwege het lesuur geheid kwijt. Dynamiek in de les is een vereiste om leerlingen gemotiveerd te krijgen; zo blijven studenten uitgedaagd om op te letten.

2. Geen tijd persoonlijke aandacht geven.

Wie geen relatie opbouwt met zijn studenten, ervaart geheid een  gebrek  aan motivatie in de groep. Studenten willen gezien en gehoord worden. Ze willen zich verbonden voelen met elkaar, met het vak en met de docent. Maak je geen tijd voor persoonlijke aandacht en het geven van complimenten? Dan draag je niet bij aan het groeiproces van studenten. Communiceer dus, ook over het rooster en andere zaken: dit werkt door in jullie relatie.

3. Met tegenzin voor de klas staan.

Geef je les maar heb je er eigenlijk geen zin in? Studenten merken dat meteen! Bij hen staat authenticiteit hoog in het vaandel. Een docent moet zichzelf zijn en geloven in wat hij zegt of doet. Houd er rekening mee dat je een spiegel bent voor je studenten: als jij al geen liefde toont voor je vak, hoe kun je dat dan wel verwachten van studenten?

4. Studenten niet laten meedenken.

Studenten vinden het belangrijk om zeggenschap te hebben over het onderwijs dat ze krijgen, mits ze daarbij duidelijke kaders en goede begeleiding krijgen vanuit de school. Keuzevrijheid en een persoonlijk leerplan zijn belangrijk. Geef jij de studenten geen gevoel van autonomie? Of vraag je hen nooit naar hun mening? Dan doet dat hun motivatie  geen goed .

5. Geen brug slaan naar de praktijk.

Vertel jij nooit waarom studenten iets moeten leren? Docenten gaan daar soms te makkelijk aan voorbij. ‘Ik ben niet van plan om in Frankrijk te gaan wonen, dus waarom moet ik dan Frans leren?’ Alleen theorie beklijft niet: leg dus vooral ook de link met de beroepspraktijk. Waarom heeft de student dit nodig voor zijn beroep?

Verder lezen?

Nu weet je hoe je het vooral niet moet aanpakken. Wil je ook graag lezen hoe je studenten op een goede manier kunt motiveren? Op OVM verschenen onder meer de volgende artikelen:

Praat mee

Hoe motiveer jij je studenten? Laat een reactie achter op de site van Onderwijs van Morgen .