Verdiepingstraining “Blended learning”

Je wilt didactische handvatten hebben voor blended learning in de les?

Wij bieden je de verdiepingstraining “BlendedBetervoordeKlas”.
“Blended learning met een digitale- en boekmethode, bij Take Care.

Doel is om je didactische handvatten te geven voor blended learning met een digitale- en boekmethode, en u bewust maken van het belang van online monitoring en begeleiding.

Deze training draagt bij, om meer-en-meer digitaal vaardig te worden in je lessen, in het gebruik van je leermiddel-zowel online als met de boeken en in je aanpak van werkvormen. Niet meer “ga maar achter je pc en ga maar aan de slag”, maar “hoe maak ik van e-learning weer een echte les”.

Aan de orde komen de volgende thema’s:

  • Het effectief gebruiken van een digitale leermethode in de les
  • Digitale didactiek
  • Het omgaan met niveauverschillen in de klas d.m.v. praktisch differentiëren met een digitale leermethode en de opdrachtenboeken
  • Monitoring en begeleiding via een digitale leermethode (e-coaching)
  • Individuele begeleiding versus groepsprocessen
  • Samenwerkend leren

Je gaat onder andere zelf aan de slag!

Op basis van de behandelde trainingsonderwerpen kunt je deze direct en concreet en met verschillende werkvormen in je lessen gaan toepassen.

Duur: 2 dagdelen:

  • Dagdeel 1: training / 3 uur
  • Tussendoor: een werkvorm in de praktijk brengen / 3 lessen
  • Dagdeel 2: training vervolg en uitwisselen ervaringen / 2 uur

Verkrijgen van een trainingscertificaat in het kader van deskundigheidsbevordering en focus op vakmanschap.

Deze training is gevalideerd in het Lerarenportfolio.
Vervolgtraining digitale- en boekmethode Take Care, van Malmberg Uitgeverij B.V. is gevalideerd door de registercommissie.

Deze is nu met 8 RU (registeruren) opgenomen in het Lerarenportfolio.