Schooljaar 2019-2020: Nieuwe uitgaven leerwerkboeken Taalblokken Nederlands 2F en 3F

Taalblokken Nederlands krijgt nieuwe leerwerkboeken 2F en 3F. De nieuwe leerwerkboeken zijn beschikbaar direct na de zomervakantie van 2019.

De nieuwe leerwerkboeken krijgen dezelfde opbouw als de Bouwstenen online. De opgaven verschillen volledig van elkaar. Veel extra les- en oefenmateriaal dus en met de aan online identieke indeling van de leerwerkboeken kunnen studenten en docenten eenvoudig schakelen tussen boek en online. De nieuwe leerwerkboeken Taalblokken Nederlands zijn medio juni te bestellen.

De aanpassingen van de Leerwerkboeken 2F en 3F zijn op hoofdlijnen:

• de structuur van de boeken wordt één-op-één in lijn gebracht met de structuur online

• de theorie wordt één-op-één in lijn gebracht met theorie online

• 20% van de teksten wordt geactualiseerd

• volledig nieuwe opgaven ten opzichte van de opgaven online

• opdrachten spelling en grammatica worden toegevoegd.

De huidige leerwerkboeken Taalblokken Nederlands zijn beperkt en alleen op aanvraag leverbaar;

Voor meer informatie kun je contact opnemen met je accountmanager .