Op Aventus kun je rekenen

Nieuw rekenlokaal op de locatie Snipperlingsdijk in Deventer

‘Goede rekenvaardigheden zijn belangrijk om deel te kunnen nemen aan de samenleving, het kunnen volgen van vervolgonderwijs en het kunnen uitoefenen van veel beroepen. Het is van belang dat studenten in het mbo voldoende rekenvaardigheden opdoen om voorbereid te zijn op deze vervolgstappen. Om goede rekenvaardigheden van studenten in het mbo te waarborgen, is het van belang dat rekenen een duurzame plek in het curriculum krijgt’, aldus de Minister van Onderwijs in haar kamerbrief over de toekomst van rekenonderwijs in het mbo.

Rekenvaardigheden spelen een grote rol in het dagelijks leven van een student. Niet alleen tijdens hun studie, maar ook bij hun bijbaantje of in het dagelijkse leven. ‘Vaak staan ze daar niet bij stil, omdat het gewoon is en automatisch gaat. Maar zo gewoon is dat niet, velen vinden het knap lastig om uit te rekenen of ze nog wel voldoende geld hebben tot het einde van de maand of om uit te rekenen wat een telefoontoestel kost inclusief BTW’, vertelt Cor van Brummelen - docent rekenen op Aventus.

Het rekenonderwijs op de locatie Snipperlingsdijk in Deventer heeft sinds de herfstvakantie letterlijk een nieuw onderkomen. Met de komst van het nieuwe ‘rekenlokaal’ heeft Aventus als doel de student te motiveren, inspireren en activeren. De gedachte is dat de leeromgeving van invloed is op het leerrendement. Het lokaal ademt rekenen en is onder andere uitgerust met rekenattributen, posters en zelfs voorzien van een ‘meetkundige rekenvloer’. Studenten worden zodoende in deze omgeving geholpen in het oefenen en beklijven van hun rekenvaardigheden.

Malmberg juicht dit initiatief ontzettend toe en draagt graag bij aan beter rekenonderwijs. Het nieuwe rekenlokaal van Aventus zal derhalve worden uitgerust met enkele Rekenblokken klokken.

Malmberg wenst alle studenten van Aventus veel rekenplezier toe!

Rekenlokaal Aventus