Masterclass samenwerkend leren; hoe doe je dat

  • Bij jou op school, bijvoorbeeld als onderdeel van de docentenvergadering
  • Als online-Webinar of TEAMS-meeting

Zoals Dr. William Glasser al in zijn studie over “the quality school” uiteenzette: “Mensen leren het meest wanneer ze de leerstof uitleggen aan anderen, en minder van lezen, horen en zien (Glasser, the quality school).“

Met andere woorden: Hoe zet je studenten bij afstandsonderwijs, en ook “in de klas”, betekenisvol aan het werk, middels samenwerkend leren?

Samenwerkend leren; als een van de bouwstenen van high impact teaching. Hoe maak je dat concreet?

Op basis van de trainingsonderwerpen:

  • Introductie - theoretisch kader – praktisch didactisch stappenplan
  • Concrete handvatten en voorbeelden; direct toepasbaar in je les
  • Do’s and don’ts over online leren
  • Discussievragen voor in je teamoverleg en afspraken maken voor gebruik in de les

kun je samenwerkend leren, online en/of in de klas, direct in je lessen gaan toepassen.

Duur: 45 minuten

Verkrijgen van een trainingscertificaat in het kader van deskundigheidsbevordering en focus op vakmanschap.

Deze training is gevalideerd in het Lerarenportfolio.
Vervolgtraining digitale- en boekmethode Take Care, van Malmberg Uitgeverij B.V. is gevalideerd door de registercommissie.

Deze is nu met 4 RU (registeruren) opgenomen in het Lerarenportfolio.