Masterclass online klassenmanagement en online differentiëren

  • Bij jou op school, bijvoorbeeld als onderdeel van de docentenvergadering
  • Als online-Webinar of TEAMS-meeting

Op basis van de trainingsonderwerpen:

  • Introductie - theoretisch kader – praktisch didactisch stappenplan
  • Concrete handvatten en voorbeelden; direct toepasbaar in je les
  • Do’s and don’ts over online leren
  • Discussievragen voor in je teamoverleg en afspraken maken voor gebruik in de les

kun je online toetsing, als visie, en online toetsen, als uitvoering, direct in je lessen gaan toepassen.

Duur: 60 minuten

Verkrijgen van een trainingscertificaat in het kader van deskundigheidsbevordering en focus op vakmanschap.

Deze training is gevalideerd in het Lerarenportfolio.
Vervolgtraining digitale- en boekmethode Take Care, van Malmberg Uitgeverij B.V. is gevalideerd door de registercommissie.

Deze is nu met 4 RU (registeruren) opgenomen in het Lerarenportfolio.