Implementatietraining

Je wilt in het nieuwe schooljaar probleemloos kunnen starten met het Take Care?!

Wij bieden je daarvoor een implementatietraining.

Voor de zomervakantie levert je dat op:

  • Begrip van het didactische concept
  • Volledige kennis van de inhoudelijke onderdelen
  • Onderlinge afstemming over invulling en samenstelling van je onderwijs
  • Ondersteuning bij het maken van een jaarplanning

Aantal deelnemers: maximaal 12 / sector-, opleidingen-geclusterd.

Duur 2 ½ uur.

Verkrijgen van een trainingscertificaat in het kader van deskundigheidsbevordering en focus op vakmanschap.

Deze training is gevalideerd in het Lerarenportfolio.

Implementatietraining digitale- en boekmethode Take Care, van Malmberg Uitgeverij B.V. is gevalideerd door de registercommissie.

Deze is nu met 4 RU (registeruren) opgenomen in het Lerarenportfolio.