Herziening leerwerkboeken Nederlands

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn de leerwerkboeken herzien. We zorgen ervoor dat de boeken weer optimaal aansluiten bij de online leeromgeving. De aanpassingen van de boeken zijn op hoofdlijnen:

  • de structuur van het boek wordt in lijn gebracht met de structuur online.
  • de theorie wordt in lijn gebracht met theorie online.
  • 20% van de teksten wordt geactualiseerd.
  • er worden opdrachten spelling en grammatica toegevoegd.

Zodra we een eerste hoofdstuk beschikbaar hebben, zullen we deze per e-mail toesturen.