USE CASE

Toekomstdroom: 35

Carousel image

Toekomstdroom van Martijn, Summa College

Mijn visie richt zich op inzetten op talenten, leven lang ontwikkelen en flexibel en persoonlijk onderwijs. Ik geloof erin dat we meer moeten inzetten op de ontwikkeling van talenten. Als onderwijs hebben we een belangrijke taak om de leerlingen/studenten te ondersteunen om zich te ontplooien als mens en als (toekomstig) professional. Niet diploma's, getuigschriften en certificaten moeten centraal komen staan, maar talenten en leer- en ontwikkeldoelen en -ambities.