Nationaal Congres Frans

HÉT CONGRES VOOR LERAREN FRANS!
Het nationaal congres voor leraren Frans in Nederland, dat plaatsvindt op 7 en 8 maart 2024, is zonder enige twijfel het belangrijkste congres in Nederland voor iedereen die zich, op welke manier dan ook, bezighoudt met het onderwijs van de Franse taal in de lage landen. Tijdens dit congres volgen 500 leraren in twee dagen workshops en bezoeken de Salon des Exposants waar uitgeverijen en andere partners in het onderwijs Frans zich presenteren, evenals veel Franstalige ambassades in Nederland.

Zien we jou daar?

Meer informatie